خانه / مقاله / مقالات تربیتی / بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی

بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی


نشریه: مهندسی فرهنگی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع مقاله: بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی

نویسنده: سوسن اعلایی و مهسا میر محمدی

·         نقش هوش فرهنگی در مدیریت :

§        گسترش فعالیت های تجاری بین المللی، هماهنگی فرهنگی را یکی از شروط لازم برای مدیران نموده است.

§        مدیر واجد ارزش راهبردی مدیریت فرهنگی می تواند از تفاوت و تنوع فرهنگی در ایجاد مزیت رقابتی در بازار جهانی بهره مند شود.

هوش فرهنگی، راهی نظام مند و مجموعه ی از فنون است که به مدیران کمک می کند در هر فرهنگی فعالیت نمایند.

·        مفاهیم:

§        فرهنگ:

ü      تعریف: مجموعه ی پیچیده و آمیخته از ارشها، هنجارها،آداب و رسوم ،عقاید،رفتارها و… دریافتی از محیط اجتماعی که باور ساخته و به نسل بعد انتقال می دهد

ü      لایه ها:

v       لایه اول: مفروضات کلی و باورهای بنیادین

v       لایه دوم: سطح ارزشها و هنجارها

v       لایه سوم : ظاهر فرهنگ شامل نمادها، سنبل ها ،الگوها و…

§        هوش:

ü      تعریف: قابلیت عمومی درک و استدلال

ü      مولفه های شناسایی :

v       توانمندی آموختن و بهره مندی از تجربه

v       توانایی تفکر یا استدالال انتزاعی

v       توانایی انطباق با نواسانات جهانی نااستوار

v       توانایی برانگیختن خویش برای انجام فعالیت سریع

§        هوش فرهنگی :

ü      تعریف: توانای افراد برای تطبیق با ارزشها و اداب و رسوم متفاوت از انچه به آن خوگرفته اند.کار در محیط فرهنگی می تواند بیانگر میزان سازگاری فرهنگی باشد.

ü      عناصر هوش فرهنگی:

v       شناختی: مهارت تفکر عمومی برای شناخت چرایی و چگونگی

v       فیزیکی رفتاری : توانایی بر انجام واکنش مناسب

v       احساسی روانی: انگیزشی که سبب سازگاری با فرهنگ هامی شود

ü      مولفه های سنجش :

v       فراشناختی:مشتمل بر تدوین راهبرد پیش از برخورد میان فرهنگی ، بررسی مفروضات حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت تفاوت تجارب واقعی با انتظارات پیشین

v       شناختی : بیانگر درک فرد از شباهت ها و تفاوت های فرهنگی

v       انگیزشی: علاقه فرد برای آزمودن فرهنگ ها

v       رفتاری: قابلیت فرد برای سازگاری با رفتارهای کلامی و غیر کلامی در برخورد با فرهنگ ها

ü      ویژگی مدیران فرهنگی باهوش:

v       دانش: شناخت فرهنگ و تعاملات فرهنگی

v       دقت عمل

v       مهارت رفتاری: انتخاب رفتار صحیح برای اقدم مناسب

ü      گامهای توسعه هوش فرهنگی :

v       گام اول: بررسی نقاط قوت و ضعف خود

v       گام دوم :تنظیم برنامه آموزشی متناسب با نقاط ضعف

v       گام سوم: اجراسازی برنامه ها

v       گام چهارم: فراهم سازی منابع لازم در پشتیبانی از رویکرد منتخب

v       گام پنجم: تکمیل مهارتها تابع نقاط قوت و ضعف

v       گام ششم : مواجه  با موقعیت های جدید جهت کسب مهارتها

§        مدیریت:    

ü      تعریف : ایجاد ارتباط و رهبری کارکنان سازمان و استفاده از عوامل برای ارتقاء اثر بخشی و کارایی سازمان

ü      مهارت ها:

v       فنی: قابلیت استفاده از ابزار، فنون و روشها برای انجام وظیفه معین

v       انسانی: توان ایجاد ارتباط،ادراک، هدایت و ایجاد انگیزه در کارکنان بمنظور تحقق اهداف فردی و سازمانی

v       ادراکی:توانایی درک و تلقی بعنوان یک واحد کل و درک روابط بین اجزاء تحت مدیریت

§        مدیریت فرهنگی: تعریف: سازمان دهی و اداره امور فرهنگی

 

·         نقش هوش فرهنگی در مدیریت :

§        گسترش فعالیت های تجاری بین المللی، هماهنگی فرهنگی را یکی از شروط لازم برای مدیران نموده است.

§        مدیر واجد ارزش راهبردی مدیریت فرهنگی می تواند از تفاوت و تنوع فرهنگی در ایجاد مزیت رقابتی در بازار جهانی بهره مند شود.

§        هوش فرهنگی، راهی نظام مند و مجموعه ی از فنون است که به مدیران کمک می کند در هر فرهنگی فعالیت نمایند.

 

·        نقش هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی :

§        تعریف: تاثیر هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی ناشی از ذات فرهنگی گستردگی بیشتر و دامنه اثر وسیع تری دارد. حیطه اصلی وظایف مدیران فرهنگی، خود فرهنگ است که ذاتا متکثر است. مدیران فرهنگی برای شناخت تنوع و تفاوت فرهنگ و تعامل موثر با افراد به هوش فرهنگی بیشتری نیاز دارند.

§        رئوس تاثیرگذاری هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی:

ü      درون سازمانی و برون سازمانی

ü      کارکنان و مدیران

ü      گستردگی جامعه تحت پوشش

ü      شدت و دامنه تحت تاثی

 

همچنین ببینید

سلسله مباحث ایمان و چالش‌های معاصر

گفتمان ایمان همانند مفاهیمی چون امید و عشق، همیشه برای آدمیان شیرین و جذاب بوده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
1 + 4 =


+ 5 = 11