خانه / مهارت / هدف سخنرانی

هدف سخنرانی

هدف سخنرانی ، سود بردن مخاطبان است نه انتفاع سخنران . مطمئن شوید که می دانید چگونه پاسخ مخاطبان را دریافت کنید و چگونه واکنش های آنان را مدیریت کنید .

داوری در مورد خلق و خوی مخاطبان

سعی کنید به محل سخنرانی به اندازه کافی زود برسید تا بتوانید خلق و خوی مخاطبان را بررسی کنید . آیا مخاطبان ، همین الان از زیر یک باران تند وارد شده اند ؟ آیا آماده برای ابراز خشونت به آنچه شما می خواهید بگوئید هستند ؟ آیا سخنران پیش از شما ، آن ها را خندانده است ؟

با مخاطبان درگیرشوید

در مورد خلق و خوی مخاطبان خود به عنوان مثال با بررسی واکنش های آن ها به سخنران قبلی ، قضاوت کنید . سپس شما می توانید در مورد شیوه سخنرانی خود به طور مؤثر ، تصمیم بگیرید . اگر هرکدام از مخاطبان به نظر کسل و خواب آلود می رسند ، با پرسیدن سؤال کلی که باید برای پاسخ دادن به آن ها دست بلند کنند ، آن ها را تحریک کنید . چه تعداد از شما ، پیش از آمدن به اینجا به دفتر کارتان  تلفن زده اید ؟ فقط ۳ نفر ؟ بسیار خوب پس چند نفر از شما در مورد زنگ زدن به دفتر کارتان فکر کرده اید ؟ اگر مخاطب خشن است ، شما می توانید سخنرانی را با یک لطیفه آغاز کنید ولی مطمئن شوید زبان بدن شما ، علامت های مثبت می دهد .

دنبال علائم بگردید

شما با زبان بدن خود به عنوان بخشی از آمادگی جهت سخنرانی تمرین کرده بودید . حالا مجبورید زبان بدن مخاطبان را بدانید . دنبال علائم بگردید و از همه انتظار نداشته باشید یک چیزرا نشان دهند . بعضی ممکن است مشتاقانه به جلو خم شده باشند تا پرسشی مطرح کنند درحالی که بقیه ممکن است درصندلی خود فرورفته باشند و آرزو کنند جای دیگری می بودند .

دنبال منفی گرائی بگردید

محدوده وسیعی از شیوه هائی که در آن مخاطبان می توانند مخالفت یا خشونت را نشان دهند وجوددارد. به دنبال افرادی باشید که هر کاری از دستشان بر می آید ، انجام می دهند و با بغل دستی خود از سخنرانی شما انتقاد می کنند و در کنار آن افرادی که مستقیما به شما اخم کرده اند با دست های به سینه زده یا نگاه به هوا ، انگار که سقف جذاب تر است ازآن چه شما می گوئید . به یادداشته باشید که توجه کردن به یک قسمت اززبان بدنی به تنهائی – مثل پاهای روی هم – ممکن است تعبیری غلط به دست دهد . بنابراین ، پیش از این که نتیجه گیری کنید ، به تصویرکلی نگاه کنید .

علائم علاقه مندی را ببینید

موقعیت های نشان دهنده علاقه به راحتی مشخص می شوند – دنبال افرادی بگردید که درحال لبخندزدن هستند یا سرتکان می دهند یا در صندلی هایشان به جلو خم شده اند و درحال نگاه کردن مشتاقانه هستند . حالت آن ها در صورت هایشان ممکن است اخم کم ناشی از تمرکز آن هارا آشکارکند . افرادی که هریک ازاین علائم را نشان می دهند ، ممکن است احتمالا نظر مساعد شما را جلب کنند . بنابراین مطمئن شوید آن هارا در سخنرانی خود درگیرمی کنید .

نکته ها …

– به سخنان هرتعداد از سخنرانان پیش از خود ، گوش فرادهید .

– بگذارید مخاطبان شما بدانند از احساسات آن ها آگاه هستید .

– با طرح سوال در فواصل منظم ، مخاطبان را درگیر کنید .

– مخاطبان درحالت بی تفاوت به سخنرانی شما ، دست به سینه ، سدی را جلوی بدن ایجاد می کنند . انداختن پاها روی هم می تواند به طور منفی برداشت شود  .

– دروضعیت بدنی منفی ، مخاطبان با تکیه دادن به عقب با دست ها به سینه و پاها روی هم ، مقاومت در برابر سخنران را بیان می کنند .

– خم شدن به جلو با آرنج های تکیه داده به زانوها و چانه تکیه داده شده به انگشتان درهم ، نشانگر این است که مخاطب ، نکته ای را که سخنران بیان می کند ، دریافت می دارد .

– اخم ناشی از تمرکز ، خم شدن تنه به جلو ، انگشتان درهم کرده ، نشانه فکرکردن مخاطب است .

همچنین ببینید

تفاوت حضرت عیسی(ع) در قرآن با مسیح انجیل

* تولد عیسی از منظر انجیل و قرآن مکان تولد تصویری که اناجیل به ما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
1 + 23 =


+ 32 = 34