خانه / تشکل / پل‌های ارتباطی ملت و حاکمیت (پیرامون تشکل‌های غیر دولتی)۱

پل‌های ارتباطی ملت و حاکمیت (پیرامون تشکل‌های غیر دولتی)۱

اشاره: وجود فاصله و شکاف عمیق بین نگرش و باورهای نسل گذشته و نسل جوان در بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازندة جوانان را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری‌ مواجه می‌سازد. برای جبران این نقصان، طی نیم‌ قرن گذشته سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی با هدف جلب مشارکت جوانان در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی به وجود آمد تا فاصله و شکاف موجود در سطوح مدیریت بین نسل گذشته و نسل جوان را پر کند.

نگاهی به پیشینه و چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های غیر دولتی

فعالیت‌ها و مناسبات بین افراد در جوامع، متناسب با فرهنگ آن جامعه شکل می‌گیرد، فرهنگ کار گروهی و فعالیت‌های جمعی، یکی از مواردی است که می‌تواند تضمین کنندة رفتارهای اجتماعی باشد. در بسیاری از جوامع، فرهنگ حاکم بر آن جامعه، افراد را از فعالیت‌های جمعی باز می‌دارد و این گروه معمولاً قائل به محیط‌های فردی و کار شخصی می‌باشند. در ایران نیز هنوز کار جمعی و گروهی جایگاه خود را به درستی نیافته است.

بستر سازی و ایجاد نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی (N.G.Os)، در جوامع مدرن و دموکراتیک به منظور تبیین مبانی جامعه مدنی بسیار حائز اهمیت شمرده می‌شود.

نگاهی تاریخی به گذشته نشان می‌دهد که تشکل‌های غیر دولتی در قالب گروه‌های خیرخواهانه و داوطلبانه مردمی سالهاست که در حیات اجتماعی ایران حضور داشته‌اند. قدیمی‌ترین این گروه‌ها، تشکل‌های مذهبی و مهم‌ترین آنها تشکل‌هایی هستند که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شکل گرفته‌اند و تأثیرات مهمی را در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشته‌اند.

با توجه به استقبال عمومی از قالب‌های امروزین مشارکت اجتماعی، تنوع اهداف و موضوعات فعالیت تشکل‌های غیر دولتی دیگر مانند مؤسسات خیریه سنتی تنها در حیطة موضوعات محدودی از قبیل رسیدگی به محرومان و نیازمندان، امور درمانی و قرض‌الحسنه و… خلاصه نمی‌گردد و به مواردی از قبیل دین، آموزش، بهداشت، محیط‌ زیست، اشتغال، توسعه، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان، موضوعات تخصصی و علمی اشاعه یافته است.

طبق آخرین آمار، چیزی حدود ۲۲۰۰ تشکل غیردولتی در ایران فعالیت‌ می‌کنند که در حوزه‌های مختلف به کار مشغولند.

چرایی و دلایل وجود تشکل‌های غیر دولتی

جلوه‌های تحول یافتة زندگی در جامعة امروزی، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتناب‌ناپذیر ساخته است، از این رو الگوی تحقق مشارکت اجتماعی را در قالب تشکل‌های غیردولتی با ویژگی‌های مبتنی بر مدیریت مشارکتی و اصول مبتنی بر آزادی اندیشه و عمل جمعی پدید آورده است.

وجود فاصله و شکاف عمیق‌ بین نگرش و باورهای نسل گذشته و نسل جوان در بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازندة جوانان را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری مواجه می‌سازد و آنان را به عناصری منفی، مخرب و معاند با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه مبدل می‌نماید. برای جبران این نقصان، طی نیم‌ قرن گذشته سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی با هدف جلب مشارکت جوانان در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی به وجود آمد تا فاصله و شکاف موجود در سطوح مدیریت بین نسل گذشته و نسل جوان را پر کند و شعاع حضور جوانان را بر صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه بتاباند.

تشکل‌های غیر دولتی به عنوان راهکارهایی نو برای مشارکت بخشی مردم در تعیین سرنوشت خویش از آن جهت در دنیای امروز اهمیت یافته‌اند که می‌توانند به عنوان حلقة واسطه بین حکومت‌ها و مردم، عهده‌دار انتقال خواسته‌های مردم به نظام حکومتی گردند.

همچنین ببینید

اختلاف در انجمن؛ فرصت یا تهدید

هنر اصلی یک انجمن اسلامي موفق در این است که بتواند اختلافات موجود را از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
21 + 27 =


43 + = 48