سه شنبه , ۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / اسلایدر اصلی / اعلام نتایج هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت

اعلام نتایج هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان،معاونت سرمایه انسانی و تبلیغ نتایج هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت ویژه مبلغین استانی را به شرح زیر اعلام نمود.

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی توضیحات
۱ حسن پیروی ۱۲۳۰۰۱۰۸۵۸ قبول
۲ امیر شعبان پور ۲۵۸۰۱۲۹۹۱۱ قبول
۳ علیرضا عظیما ۱۲۳۰۰۵۴۱۱۱ قبول
۴ حسین نیساری ۷۸۵۹۳۱۳۱ قبول
۵ عباس داوودی ۴۵۶۰۳۰۸۹۵۶ قبول
۶ محمد دهقان ۳۱۰۴۴۳۴۰۷ قبول
۷ مجتبی رئیسی ۶۳۳۰۰۵۰۵۱۱ قبول
۸ حسنعلی زمانی ۱۲۳۰۰۴۰۴۴۷ قبول
۹ محمد امین صالحیان ۴۵۶۰۱۲۴۶۳۹ قبول
۱۰ مهرداد نیک نام ۱۵۸۶۷۳۵۸ قبول
۱۱ حمید جهانبخشی ۳۹۹۲۴۶۹۱۳۱ قبول
۱۲ مهدی قدوسی ۳۱۰۹۰۳۲۲۱ قبول
۱۳ فرشاد ایمانی ۵۳۹۰۰۵۹۴۱۷ قبول
۱۴ بهزاد باقری ۴۴۰۰۰۹۱۵۴۶ قبول
۱۵ جواد خان قلی ۴۵۶۰۱۶۲۲۹۸ قبول
۱۶ هادی مرتاضی ۴۹۰۰۲۹۹۶۶۹ قبول
۱۷ رضا محمودزاده ۱۲۳۰۰۱۲۵۳۲ قبول
۱۸ رضا کشت کار ۴۸۹۰۰۵۵۳۳۹ قبول
۱۹ علی علیزاده ۲۶۸۰۱۰۹۸۵۶ قبول
۲۰ احسان الله شهیدی ۴۳۶۰۲۶۶۶۰۱ قبول
۲۱ اسماعیل فائزی ۳۲۴۰۶۲۶۲۱ قبول
۲۲ مصطفی آزادیان ۲۵۶۰۴۰۹۱۰۰ قبول
۲۳ علی نوری ۳۲۴۱۲۸۶۶۰۶ قبول
۲۴ فردین رضایی ۴۲۷۰۴۷۹۶۹۸ قبول
۲۵ بهروز عباس پور ۴۵۸۰۱۰۷۰۴۷ قبول
۲۶ هادی قانعی ۷۹۵۰۴۱۴۸۹ قبول
۲۷ محمد علی پور ۴۸۹۰۴۱۴۷۲۱ قبول
۲۸ علی بیگدلی ۴۳۶۰۱۰۰۵۸۲ قبول
۲۹ مصطفی علیزاده مقدم ۱۶۶۰۱۰۴۸۶۶ قبول
۳۰ حسین ماروسی ۷۹۵۱۷۰۲۰۳ قبول
۳۱ کاظم استادی ۶۳۰۰۰۲۶۸۲۵ قبول
۳۲ طاهر افشاری ۴۳۷۲۲۴۷۷۸۸ قبول
۳۳ حامد جمالی ۳۳۵۰۱۹۰۱۵۴ قبول
۳۴ سعید عرب خابوری ۴۵۶۰۰۵۷۷۹۶ قبول
۳۵ مهدی عابد ۱۷۱۹۳۴۸۶ قبول
۳۶ رضا نصیری ۴۶۸۰۲۵۷۱۱۳ قبول
۳۷ محمدرضا مظلوم پور ۱۸۶۱۲۰۸۵۴۵ قبول
۳۸ محمد اکبری ۳۲۴۱۰۵۳۰۷۵ قبول
۳۹ محسن اسماعیلی ۴۲۸۴۸۸۰۷۷۲ قبول
۴۰ علی عربی ۴۵۶۰۲۰۴۷۸۰ قبول
۴۱ علی اصغر داوودی ۹۰۲۴۴۹۶۱۳ قبول
۴۲ مجتبی رفیعی ۴۳۶۰۲۲۷۳۵۳ قبول
۴۳ مهدی علائی ۱۷۴۲۰۳۸۲۹۸ قبول
۴۴ علیرضا یکه زارع ۵۰۸۰۱۱۲۳۳۶ قبول
۴۵ مرتضی دهقانی ۴۸۹۰۴۲۸۸۸۷ قبول
۴۶ عباس حیدریان مقدم ۱۲۳۹۹۲۶۳۳۲ قبول
۴۷ داریوش کریمی ۳۲۴۰۹۴۱۲۴۴ قبول
۴۸ محمد خدابنده لو ۴۳۶۰۰۸۰۷۱۹ قبول
۴۹ مهدی رحمتی ۳۳۰۰۰۶۳۹۴۹ قبول
۵۰ محمد حسین عسگری ۴۲۷۰۰۷۵۵۲۱ قبول
۵۱ امید فائزی اصل ۳۱۰۸۵۴۶۹۵ قبول
۵۲ محمد مرادی ۴۳۶۰۴۹۷۸۷۳ قبول
۵۳ مهدی گوهر زاد ۴۲۷۰۲۰۴۵۳۲ قبول
۵۴ عیسی حبیبی ۱۵۲۰۱۵۵۷۴۳ قبول
۵۵ مرتضی علی یاری ۵۵۷۰۰۳۷۷۴۸ قبول
۵۶ محمود فیروزی ۹۲۲۳۶۰۱۹۷ قبول
۵۷ محمد قرائی ۴۵۹۱۷۶۲۶۷۱ قبول
۵۸ علیرضا کریمی ۶۱۵۹۹۵۲۷۹۱ قبول
۵۹ امیر ارسلان نوری ۴۴۰۰۰۰۱۶۹۵ قبول
۶۰ بهنام معینی فر ۳۱۰۹۳۴۰۵۲ قبول
۶۱ امید امین پور ۲۷۳۰۰۷۰۴۶۱ قبول
۶۲ ستار گورینی ۳۳۰۰۰۲۰۵۳۰ قبول
۶۳ سیاوش فرج الهی ۲۷۰۰۰۳۴۷۳۲ قبول
۶۴ محمدرسول نجات پور ۸۰۱۹۷۴۰۱ قبول
۶۵ رحمت الله گندمی ۱۲۳۰۰۵۴۳۸۳ قبول
۶۶ رسول مهین زارع ۴۸۹۰۰۰۵۹۰۰ قبول
۶۷ حسین حسنی ۲۵۸۰۵۸۵۰۵۲ قبول
۶۸ سید مجید حسینی ۴۸۹۰۱۹۲۳۷۹ قبول
۶۹ مجید ایرانی ۳۲۴۱۵۵۸۹۶۷ قبول
۷۰ مجید بهرامی ۴۸۹۰۱۱۳۰۵۳ قبول
۷۱ هادی حسین پور ۴۸۹۰۱۶۲۵۱۸ قبول
۷۲ مهدی غفاریان ۴۶۱۰۷۷۷۰۳۷ قبول
۷۳ هادی قرایی ۴۸۹۹۸۴۷۱۴۹ قبول
۷۴ جلال محمدی ۴۳۶۰۰۲۰۸۶۴ قبول
۷۵ قادر حسین زاده ۶۳۶۹۹۲۳۳۲۱ قبول
۷۶ محسن قلعه ۳۲۴۰۴۷۵۵۲۹ قبول
۷۷ میر محمد هاشمی ۳۱۱۳۶۳۰۰۸ قبول
۷۸ محمد ستار  صفاریون ۱۲۷۱۹۸۸۲۲۴ قبول
۷۹ سعید غفاری ۱۷۹۲۶۴۹۱ قبول
۸۰ محمدباقر گلابگیر ۱۱۹۰۲۱۹۱۵۸ قبول
۸۱ سید روح الله نبوی ۱۲۲۹۷۳۷۷۳۱ قبول
۸۲ ابوالفضل جهانبخشی ۴۶۱۰۶۳۲۹۵۰ قبول
۸۳ سجاد جمال زاده ۲۶۶۰۰۶۵۶۱۶ قبول
۸۴ جلال رزاقی ۱۶۰۲۶۴۱۲۹۳ قبول
۸۵ حسین عباسی ۴۶۱۰۴۵۴۷۵۰ قبول
۸۶ یونس عبدل زاده ۱۵۹۰۱۸۸۵۳۵ قبول
۸۷ حسن ضیایی ۴۳۷۲۲۶۵۵۴۹ قبول
۸۸ محمد بشیری ۳۳۵۰۱۰۶۵۹۵ قبول
۸۹ مجید مولایی ۴۴۰۰۱۲۲۴۲۵ قبول
۹۰ سید محمد حسینی ۴۸۹۰۳۰۲۸۷۵ قبول
۹۱ مصطفی محمدی ۴۳۶۰۲۹۳۵۳۴ قبول
۹۲ سعید محمدی ۴۲۶۰۰۶۹۶۶۷ قبول
۹۳ سید مهدی احمدیان ۴۶۲۲۶۵۶۱۲۴ قبول
۹۴ مصطفی جان محمدلو ۳۹۹۲۵۲۰۸۹۷ قبول
۹۵ احد شاه ملکی ۳۳۵۰۱۷۶۵۷۷ قبول
۹۶ مهران رحیمی ۴۸۹۰۱۸۳۳۶۱ قبول
۹۷ محمدرضا براتی ۴۶۱۰۴۴۴۵۶۹ قبول
۹۸ بهنام کاجی ۱۱۹۰۰۲۹۸۰۴ قبول
۹۹ سید مجید صالحی ۴۶۲۲۶۹۴۲۹۸ قبول
۱۰۰ سید محمد هاشمی ۴۳۷۲۴۶۵۲۲۱ قبول
۱۰۱ احسان صداقتی فرد ۵۸۷۰۰۲۶۳۱۸ قبول
۱۰۲ حسین محمدی ۴۹۶۹۹۳۷۳۲۱ قبول
۱۰۳ رضا بیگلری ۳۳۰۰۰۴۴۶۱۸ قبول
۱۰۴ ابوالفضل خالقی ۲۹۸۰۶۴۵۷۸۸ قبول
۱۰۵ احسان کماندار ۳۱۷۰۱۰۱۶۳۳ قبول
۱۰۶ حسین الله بخشی غیاثوند ۲۶۵۰۰۱۹۳۴۴ قبول
۱۰۷ اسماعیل مانده علی ۵۴۹۹۸۸۳۸۵۸ قبول
۱۰۸ علی خورسندی ۲۶۴۰۰۴۰۸۸۱ قبول
۱۰۹ حمید محمدی ۳۵۳۰۰۶۸۰۹۸ قبول
۱۱۰ امیر میرزاده ۳۰۶۰۳۵۰۸۵۱ قبول
۱۱۱ ابواطالب بواسحاقی ۴۱۷۲۱۲۴۹۲۵ قبول
۱۱۲ مجتبی آذرهمایون ۱۸۳۰۴۱۷۶۳۰ قبول
۱۱۳ محسن حاجی عرب ۱۰۸۰۳۳۳۰۸۸ قبول
۱۱۴ علی مرادخانی ۵۳۸۰۰۰۳۸۲۶ قبول
۱۱۵ حامد بهروزی ۴۰۶۰۷۹۸۱۲۶ قبول
۱۱۶ محمد مرادی گر ۳۱۲۰۱۰۵۲۶۰ قبول
۱۱۷ محمد تقی لائینی ۳۷۰۴۰۷۶۴۴ قبول
۱۱۸ معین کشمیری ۹۲۳۴۸۱۷۸۸ قبول
۱۱۹ سید مصطفی موسوی ۱۰۸۰۱۲۵۵۱۵ قبول
۱۲۰ مهدی سعیدی ۴۳۱۰۶۵۴۶۸۱ قبول
۱۲۱ ابوالفضل صفر بیرانوند ۴۰۶۰۸۰۷۸۱۸ قبول
۱۲۲ امیر محمد جعفر ۴۹۰۰۴۴۵۹۰۸ قبول
۱۲۳ وحید دستجانی ۵۸۰۰۱۹۱۵۲ قبول
۱۲۴ بهنام معصوم خانی ۴۹۰۰۲۵۹۲۰۹ قبول
۱۲۵ اصغر معظمی ۳۷۹۰۳۸۰۲۸۸ قبول
۱۲۶ حامد عالی ۶۵۴۰۰۲۲۵۵۷ قبول
۱۲۷ سید حسین امام وردی ۱۴۹۰۲۸۵۴۲۳ قبول
۱۲۸ محمد محمد علی پور ۳۰۴۰۱۶۵۹۰۹ قبول
۱۲۹ جعفر رمضانی ۵۳۸۰۰۶۷۹۶۴ قبول
۱۳۰ ابراهیم حنف پور ۱۹۸۹۹۰۸۹۴۲ قبول
۱۳۱ مجتبی رم یار ۳۰۴۰۲۰۰۶۴۱ قبول
۱۳۲ علیرضا علی پور ۳۵۱۰۰۹۱۵۶۶ قبول
۱۳۳ علیرضا نظم‌آبادی ۳۰۲۰۰۰۷۹۲۵ قبول
۱۳۴ سید رسول اعتصامی ۴۶۶۰۲۸۰۸۱۰ قبول
۱۳۵ حسین نبوی ۵۰۹۰۰۹۸۷۷۸ قبول
۱۳۶ یعقوب غلامی ۲۹۶۰۳۲۸۰۱۹ قبول
۱۳۷ مجید یزدان پناه ۱۸۷۰۰۲۳۰۳۱ قبول
۱۳۸ علی پورحاجی ۲۹۶۰۲۶۹۷۲۱ قبول
۱۳۹ علی شیرانی نسب ۴۶۶۹۶۹۶۵۸۰ قبول
۱۴۰ یاسر مالمیر ۳۱۱۵۹۲۴۷۳ مصاحبه مجدد
۱۴۱ مرتضی مقیمان ۴۶۴۰۰۸۹۲۹۵ مصاحبه مجدد
۱۴۲ میلاد اسدی ۳۲۴۱۰۵۴۹۴۲ مصاحبه مجدد
۱۴۳ علی رضایی ۴۳۱۰۵۴۱۸۹۵ مصاحبه مجدد
۱۴۴ سیامک محمدیان ۵۰۴۰۰۸۶۳۲۶ مصاحبه مجدد
۱۴۵ محمدرضا نجفی ۳۲۴۰۸۷۵۸۰۲ نتیجه نهایی بعد از آزمون در استان اعلام می گردد
۱۴۶ محمد مهدی حیدریان ۳۲۴۱۹۰۱۴۸۳ نتیجه نهایی بعد از آزمون در استان اعلام می گردد
۱۴۷ پیام قاسمی ۳۲۴۱۹۰۰۹۸۳ نتیجه نهایی بعد از آزمون در استان اعلام می گردد

همچنین ببینید

مادر من فاطمه بود

مادر من فاطمه بود معصومیت مادرم عصمت خداوند بود، حتی زمین هم رخصت می گرفت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

69 + = 75