خانه / پرونده انقلاب اسلامی / معرفی کتاب انقلاب / معرفی کتاب/ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

معرفی کتاب/ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی عنوان کتابی دو جلدی است که در سال ۱۳۶۹ (بیش از هزار روز پس از مرگ ارتشبد فردوست) توسط انتشارات موسسه اطلاعات و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شد. جلد اول کتاب شامل خاطرات ارتشبد حسین فردوست، دوست صمیمی محمدرضا شاه پهلوی از دوران کودکی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات وی است که توسط عبدالله شهبازی ویرایش شده است. در این جلد حسین فردوست خاطرات خود را از دوران ورودش به دربار رضاشاه تا نخستین سال های سلطنت محمدرضا و همراهی با او تا دوران سقوط سلطنت محمدرضا و انقلاب اسلامی بیان نموده است.

در جلد اول به مواردی از خاطرات فردوست همچون، ورود به دربار تا سقوط رضاشاه؛ نخستین سال های سلطنت محمدرضا؛ شاه، دربار و رژیم پهلوی؛ رژیم پهلوی، پایگاه جاسوسی غرب؛ سازمان اطلاعاتی رژیم پهلوی؛ مسائل امنیتی داخلی در دوران محمدرضا؛ رژیم پهلوی، ابرقدرت ها و خاورمیانه؛ انقلاب و سقوط سلطنت؛ بازجویی های ارتشبد حسین فردوست پرداخته می شود.
جلد دوم، با عنوان «جستارهایی از تاریخ معاصر ایران»، در این جلد برای اولین بار اسناد اطلاعاتی در تاریخ نگاری ایران مورد استفاده قرار گرفته است و برخی مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران و زندگی گروهی از رجال برجسته دوران پهلوی بازگو می گردد. از این رو در جلد دوم به تاریخ نگاری درباری و وقایع شهریور ۱۳۲۰؛ ماجرای تیمورتاش و ارتباط او با سرویس اطلاعاتی شوروی (گ.پ.او)؛ محمدعلی فروغی و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران؛ آلن چارلز ترات کیست؟؛ میرزا کریم خان رشتی چهره مرموز تاریخ معاصر ایران؛ خاندان روچیلدها و امپراتوری جهانی صهیونیسم؛ ریپورترها، اینتلیجنس سرویس انگلستان و ایران؛ چهره های سیا و ایران؛ عَلَم از امیری قائن تا فرمانروائی ایران؛ زاهدی ها و دولتمردی در عهد پهلوی؛ امینی و سیاست های امریکا در ایران؛ طلوع و افول دکتر منوچهر اقبال؛ رشیدیان ها چهره ای از اشرافیت اطلاعاتی؛ منصور و صعود نخبگان امریکائی؛ هویدا و زوال سلطنت؛ سیمای سیاسی جعفر شریف امامی و…. پرداخته است.

همچنین ببینید

وقتی مهتاب گم شد

«وقتی مهتاب گم شد» قبل از آنکه شرح زندگی علی خوش‌لفظ باشد، روایتی عینی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 2 =


11 + = 19