خانه / مهارت / اصول و مهارت های طرح نویسی در انجمن اسلامی

اصول و مهارت های طرح نویسی در انجمن اسلامی

طرح ، برنامه ای است مدون و مکتوب که فاصله انجمن را برای رسیدن به نقطه مطلوب ، از وضعیت موجود کمتر می کند . طرحي كه تدوين مي گردد بايد پنج ويژگي را دارا باشد . این ویژگی ها عبارتند از:

مشخص بودن نقطه آغاز اجرای طرح

نقطه پایان طرح

هدف از اجرای طرح

محدوده اجرا

و در نهایت برآورد دقیق هزینه های انجام آن.

برخی ، طرح نویسی را معادل فرایند برنامه ریزی می دانند اما رابطه طرح و برنامه ریزی ، به صورتي است كه براي تحقق هر طرحي برنامه ريزي انجام مي شود ولي براي انجام برنامه ها و فعاليت هاي مدون انجمن نياز به طراحي نيست . در دل هر طرحی ، برنامه ریزی وجود دارد اما در نقطه مقابل هر گونه برنامه ریزی درون انجمنی ، لزوما اجرای طرح خاصی را در پی نخواهد داشت  در تدوین یک طرح لازم است ، پاسخ به چهار پرسش اساسی ذیل وجود داشته باشد:

موضوع طرح چیست ؟

هدف از اجرای آن کدام است؟

محدوده اجرای طرح کجاست ؟

برای اجرای طرح چه برنامه هایی باید انجام گیرد ؟

همچنین باید دانست که اجرای موفق یک طرح ؛ وابسته به وجود دو عامل مدیریت قوی از یک سو و کنترل و ارزیابی دقیق از دیگر سو در انجمن  می باشد و به همین دلیل لازم است که مدیر اجرای طرح ، تا رسیدن به نقطه هدف ، به طور مداوم نحوه اجرای برنامه ها و رعایت زمانبندی صورت گرفته از قبل را ، با دقت کامل کنترل نماید.

در همين زمينه ، به ضرورت وجود ۱۲ عنوان در تدوین یک طرح مکتوب ، اشاره شده است که مطابق این دستورالعمل اصول ۱۲گانه طرح نویسی در انجمن اسلامی عبارتند از:

عنوان و موضوع طرح

شرح مسئله و یا همان تبیین ضرورت اجرای طرح

اهداف طرح که شامل اهداف کلی و جزئی آن می گردد

معرفی کامل طرح و نحوه اجرای آن

دستاوردهای مدنظر که دراجرای طرح لحاظ گردیده است

مستندات اجرای طرح شامل بیان سوابق اجرای اینگونه طرح ها در انجمن و آنچه در رسالت تشکیلاتی انجمن اسلامي ضرورت اجرای این طرح را به همراه داشته است

.مختصات کلی طرح که شامل نوع برنامه ، نوع مخاطب ، محدوده زمانی و مکانی اجرای طرح و همچنین قالب و نوع اجرای آن می باشد

تقویم اجرایی که نوعی جدول زمانبندی ویژه مراحل اجرای طرح می باشد

نظام ارزشیابی ، سنجش و یا در واقع سیستم کنترل کیفیت در اجرای طرح

بیان نوع و میزان تعاملات برنامه ریزی شده برون انجمني در اجرای مشارکتی طرح

مختصات نیروی لازم براي اجراي طرح شامل نوع بکارگیری افراد ، مهارت آنان ، میزان ساعت لازم كه هر کس در اجرای طرح بايد صرف كند

برآورد دقیق و کامل هزینه های اجرای طرح.

 

پایان.

همچنین ببینید

روش كلاسداري استاد ماندگاری

اصل توجه به تفاوت‌هاي فردي اصل پنجم، اصل توجه به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان است. يكي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
5 + 26 =


1 + 5 =