چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
خانه / یادداشت / ویژگی های جوان مسلمان انقلابی [۲]

ویژگی های جوان مسلمان انقلابی [۲]

ادامه از قسمت قبل..

رفتار خود را با اخلاق اسلامی زینت می دهد

جوان مسلمان و انقلابی، متخلّق به اخلاق الهی است. در واقع، اخلاق الهی همچون تاجی زیبا بر روی سرش می درخشد. او اهل دروغ نیست. اهل عهدشکنی نیست. اهل بخل نیست. اهل غیبت و تهمت نیست. اهل نامهربانی با دیگران نیست. چشم و گوش و زبان او دچار آلودگی نیست و مهم ترین جاذبه او، همین اخلاق است.

نقدپذیر است

جوان مسلمان و انقلابی، از نقد سازنده فرار نمی کند. او دائماً پذیرای نقد است و نقد را عاملی مهم برای رشد و تعالی می داند. بنابراین با سعه صدر با منتقدین خود رفتار می کند. اگر پس از نقد، متوجه اشتباهات خود و نزدیکانش شود، شجاعانه به آن اذعان می کند و تمام سعی خود را مصروف جبران اشتباهاتش می کند.

اهل تکبر و تفاخر نیست

جوان مسلمان و انقلابی، به مصداق آیه شریفه «و لا تَمشِ فِی الارضِ مَرحاً، إنَّکَ لَن تَخرِقَ الارضَ و لَن تَبلُغَ الجِبالَ طُولاً» با دیگران متکبرانه برخورد نمی کند. او در مقابل همه مردم خصوصاً اقشار ضعیف جامعه، نه به طور تصنّعی بلکه به نحو حقیقی با تواضع و فروتنی برخورد می کند. دعای جوان مسلمان، دعای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه این است که خطاب به حضرت اله عرض می کند، «خدایا، پایگاهم را در میان مردم بالا مبر مگر آنکه به همان میزان، مرا نزد خودم فرود آوری». همچنین، جوان مسلمان به دنبال فخر فروشی درباره آنچه دارد اعم از پُست و مقام، مال و اموال یا علم و دانایی نیست. او درباره خود دچار توهم و خودبزرگ پنداری نمی شود و هیچگاه سعی نمی کند با نوع رفتارش، خود را نسبت به دیگران برتر نشان دهد.

از رفاه زدگی و تجمل گرایی گریزان است

جوان مسلمان و انقلابی، همواره خودش را در این دنیا مسافری می داند که بدون وقفه به پایان این سفر نزدیک می شود. چه زیبا فرمود امیرالمؤمنین (ع) که «دنیا در نظر خردمندان، چونان سایه ای است که هنوز گسترش نیافته کوتاه می گردد و هنوز فزونی نیافته، کاهش می باید» لذا جوان مسلمان و انقلابی به دنیا و لذائذ دنیوی دلبستگی ندارد. او از دنیا به اندازه نیاز واقعی خود و خانواده اش می طلبد و نه بیشتر چراکه امام علی (ع) می فرمایند: ««تَخَفَّفوا تَلحَقوا» یعنی سبکبار باشید تا برسید. از طرف دیگر، جوان مسلمان و انقلابی از رفاه زدگی که کمترین اثر آن، بی دردی و غفلت از محرومین و پابرهنگان است، گریزان است امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «من اگر می خواستم می توانستم از عسل پاک، و از مغز گندم و بافته های ابریشم، برای خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مرا وادارد که طعام های لذیذ برگزینم، در حالیکه در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد، و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی که از گرسنگی به پشت چسبیده، و جگرهای سوخته وجود داشته باشد.»

خود را همراه و همدم مستضعفین و پابرهنگان می داند

جوان مسلمان و انقلابی، با تأسی از پیامبر رحمت (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، افتخار خود را همنشینی و معاشرت با ضعیف ترین افشار جامعه می داند و حضور صمیمی و متواضعانه در بین آنها را نه تنها کسر شأن تلقی نمی کند، بلکه آن را جزو بالاترین ارزش ها تلقی می کند. او حاضر نیست مانند عثمان بن حنیف، آن استاندار خاطی که مورد توبیخ صریح امیرالمؤمنین (ع) قرار گرفت، بر سر سفره رنگینی بنشیند که محرومان جامعه در آن جایی نداشته باشند.

منافع خود را به منافع مردم ترجیح نمی دهد

جوان مسلمان و انقلابی، منافع ویژه ای برای خود قائل نیست؛ اگر هم حقی در این زمینه برای او متصور باشد، هیچگاه منافع خود و دوستانش را به منافع عموم مردم ترجیح نمی دهد. به همین دلیل است که جوان مسلمان و انقلابی در کار سیاسی، از حزب بازی و جناح گرایی گریزان است و بین کار تشکیلاتیِ صحیح در حوزه سیاست و جناح گرایی، تمایز قائل است.

نسبت به بیت المال مسلمین حساسیت دارد

جوان مسلمان و انقلابی، هرگز بهره برداری نامشروع از بیت المال را چه برای خود و دوستانش، و چه برای دیگران، برنمی تابد. از منظر او، بیت المال متعلق به عموم مردم است و تصرف ناحق در آن، در هر حدّ و اندازه ای، هیچگونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. از نظر جوان مسلمان و انقلابی، این فقط دزدی یا سهم خواهی ناعادلانه از بیت المال نیست که قبیح و غیرقابل تحمّل است، بلکه استفاده نادرست از بیت المال و تضییع اموال عمومی، کم تر آن قبیح و غیرقابل تحمل، نیست.

نه ظلم می کند، و نه ظلم پذیر است

جوان مسلمان و انقلابی، نه ظالم است و نه ظلم پذیر. او از هر رفتاری که بومی ظلم از آن به مشام برسد فرار می کند و در عین حال، نمی نشیند تا دیگران به راحتی به مردم ظلم کنند لذا در برابر ظلم قیام می کند. از طرف دیگر، جوان مسلمان و انقلابی، حاضر نیست تا در کار حق، ذره ای از حق دیگران حتی دشمنانش تضییع شود.

قدرت را امانتی برای اداره صحیح جامعه و اصلاح امور می داند

جوان مسلمان و انقلابی، شیفته و دلباخته قدرت نیست؛ لذا اگر به سمت قدرت می آید، انگیزه ای جز ادای تکلیف الهی خود یعنی کمک به اداره صحیح جامعه، اصلاح امور و خدمت حقیقی به مردم ندارد. بر همین مبنا، جوان مسلمان و انقلابی اگر در خود شایستگی به دست گیری قدرت را نبیند، در رها کردن آن و سپردن قدرت به اهلش کوتاهی نخواهد کرد.

با مخالفان، مادام که دست به ستم نزده اند، مدارا می کند

جوان مسلمان و انقلابی، با مخالفان خود اهل مداراست. البته اگر مخالفی بخواهد دست به عداوت بزند و ستمگری کند، دیگر مدارایی در کار نیست لکن مادام که مخالفان دست به خصومت نزنند و بنای بر ستمگری نداشته باشند، با آنها به بهترین نحو ممکن مدارا خواهد کرد.

از جولان و قدرت نمایی دشمن هراسی به دل راه نمی دهد

جوان مسلمان و انقلابی از عِدّه و عُدّه دشمن ترسی به دلش راه پیدا نمی کند. از نظر او به مصداق آیه شریفه ای که خطاب به پیامبر (ص) می فرماید «فَلا یَغرُرکَ تَقَلُّبُهُم فِی البِلاد»، جولان دهی دشمنان در مقابل او، فریبش نمی دهد. جوان مسلمان و انقلابی بنا به فرموده قرآن، جریان باطل را همچون خانه عنکبوت که سُست ترین خانه است، سُست می داند و لذا قدرت نمایی های دشمن، و تهدیدهای او، آرامش الهی را از قلب او نمی گیرد. توجه بفرمایید، اینکه امام راحل (ره) فرمود امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یک بلوف سیاسی نبود، بلکه بازگو کننده عقیده ای راسخ و واقعیتی قطعی آنهم از زبان یک عارف بالله بود. البته روشن است این رویکرد به جریان باطل، منافاتی با محاسبات لازم و کسب آمادگی کافی برای مقابله با دشمن ندارد.

اهل خودسازی و تهذیب نفس است

جوان مسلمان و انقلابی به خودسازی و جهاد با نفس بهاء می دهد. او می داند که باید نفس عماره را در خود رام کند و از سلطه شهوات بر وجودش جلوگیری نماید تا به توفیقات بزرگ دست پیدا کند لذا در این راه زحمت می کشد. به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام دارد و در این مسیر ضمن محاسبه نفس، دائماً از خود مراقبت می کند، به نماز اول وقت همراه با حضور قلب، اهمیت می دهد و آن را حقیقتاً معراج خود تلقی می کند. از آثار غیرقابل وصفِ تضرع در پیشگاه الهی، آنهم در نیمه های شب آگاه است و خود را از آن محروم نمی کند. از توسل به حضرات معصومین (ع) غافل نیست و آن را به منزله باز شدن درهای رحمت الهی به سوی خود می داند.

با استقامت و صبور است

جوان مسلمان و انقلابی، در مسیر انجام وظایف خود مقاوم و صبور است. او می داند که توفیقات بزرگ در گرو صبر و استقاومت است و به مصداق این آیه شریفه که خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرمود: «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ و مَن تابَ مَعَک»، او مأمور به استقامت شده است. مأموریتی که آنقدر مهم است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «شیّبَتنی سوره هود» یعنی سوره هود که علما می فرمایند منظور این آیه خاص است، مرا پیر کرد. بنابراین، جوان مسلمان و انقلابی، به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) « برای حق در مشکلات و سختی ها شنا می کند» اما در مواجهه با انواع سختی ها و گرفتاری ها کمر خم نمی کند و از میدان خارج نمی شود.

به وعده های الهی اطمینان کامل دارد

جوان مسلمان و انقلابی، به وعده های الهی درباره پیروزی قطعی حق بر باطل و نصرت الهی که فرمود: «انَّ الباطل کان زهوقا» و یا فرمود: « وکان حقّاً عَلینا نَصرُ المؤمنین» و حاکمیت بلامنازع صالحان بر روی زمین که فرمود: « و نُریدُ أن نّمنَّ علی الذین استُضعِفوا فی الارضِ و نجعلهم أئمهً و نَجعَلَهُمُ الوارِثین» عمیقاً باور دارد و با اتکاء به همین باورهاست که قیام می کند بدون آنکه هراسی از جربان باطل داشته باشد و یا درباره سرانجام قیام ذره ای به خود تردید راه بدهد.

منتظر است

جوان مسلمان و انقلابی، چشم انتظار ظهور موجود موعود «ارواحنا لتراب مقدمه الفدا» و شکل گیری انقلاب عظیم جهانی توسط ایشان است. البته از نظر او، انقلاب اسلامی ایران نیز بسترساز ظهور است و به تعبیر امام راحل (ره)، امانتی است در دست ما که باید به سلامت به صاحب اصلی اش که حضرت حجت (عج) است تحویل داده شود. از طرف دیگر، جوان مسلمان و انقلابی، همین الآن حضرت ولی عصر (ع) را انسان کاملِ حاضر، خلیفه خدا، واسطه فیض الهی به بندگان و ناظر بر اعمال خود می داند. با این حال، اینگونه نیست که انتظار ظهور، او را به سمت حاشیه نشینی و طفره روی از وظایف اجتماعی و سیاسی بکشاند و یا تصور کند، بدون سربلند شدن در آزمون دوران غیبت، جایگاهی برای او در دوران ظهور وجود خواهد داشت. بنابراین، آن انتظاری از منظر جوان مسلمان و انقلابی مقبول است که نه تنها امیدبخش، بلکه سازنده و پیش برنده باشد.

اهل گذشت و ایثار است

جوان مسلمان و انقلابی دلبستگی به دنیا ندارد لذا از هر فرصتی برای کمک به دیگران که مساوی با خوشنودی خداوند متعال است، استفاده می کند، فراتر از این، او زندگی اش، اعم از مال، وقت و توان خود را تماماً وقت اسلام و جامعه اسلامی می کند و می داند که به مصداق آیات فراوانی از قرآن کریم، این گذشت و ایثار، مایه تقرب او به خداوند متعال، نجات از عذاب و خوشبختی حقیقی خواهد شد.

عاشق شهادت است

جوان مسلمان و انقلابی، به مصداق آیه شریفه «مّن المؤمنینَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیه، فَمِنهُم مَن قَضَی نَحبَهُ و مِنهُم مَن یَنتَظِر و مَا بَدَّلوا تبدیلاً» شهادت فی سبیل الله و این نوعِ از لقاء الله را برای خود بهترین فرجام در این دنیا و بالاترین درجه از سعادت در جهان آخرت می داند و لذا همواره برای آن لحظه شماری می کند. در واقع، او با نوشیدن شربت شهادت یا به انتظار نشستن برای آن، به دنبال انجام صادقانه آن عهدی است که از ازل با خدای خود بسته و اعلام این حقیقت است که هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمانی که با خدا بستند رخ نخواهد داد.

امیدواریم که خداوند متعال ما را جزو کسانی قرار بدهد که همه این ویژگی ها و خیلی از ویژگی های دیگر که بیان ناقص و ضعیف حقیر توانایی برشمردن آنها را ندارد، یکجا داشته باشیم.

 

پایان.

همچنین ببینید

شعور حیوانات منبر اخلاقی

موضوع سخن: شعور حیوانات قال الله تعالی: َقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 6 =