شنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۸
خانه / بایسته‌های مربی / واژه شناسی استکبار

واژه شناسی استکبار

   واژه شناسی استکبار

ریشه کلمه استکبار، از کبر بوده و کبر به معنای بزرگ پنداری، خودخواهی و نخوت می باشد.

استکبار هم به خود بزرگ پنداشتن، تکبر کردن، خودنمایی و گردنکشی تعریف گردیده است.

صفت استکباری می تواند در یک شخص، اشخاص، گروه یا دولت نمودار شود.

براساس فرمان قرآن کریم، صفت استکباری، یک خوی شیطانی است که منشأ پیدایش آن در آفرینش شیطان بوده و نخستین کسی که در برابر فرمایش خداوند استکبار ورزید و از فرمانش سرپیچی و اِبا کرد، شیطان می باشد.

خداوند در قرآن می فرماید: «و چون گفتیم فرشتگان را که بر آدم سجده کنید، همه سجده کردند؛ مگر شیطان که اِبا و تکبر کرد و از فرقه کافران گردید».

بدیهی است انسان های شیطان صفت، از مدار محبّت الهی بیرون اند و خداوند آنها را دوست نخواهد داشت.

                                                                       مستکبران زمان

دولت های قدرتمند جهان، همواره به دلیل برتری جویی، خواهان حکومت و تسلط بر ملت ها و دولت های ضعیف هستند.

امروزه استکبار در روش و منش کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل تجلّی کرده است.

از این رو، به این گونه کشورها مستکبر می گویند.

این قدرت طلبی و سلطه جویی، می تواند در برتری         نظامی،           اقتصادی،         فرهنگی و… نمود عینی یابد.

کشورهای مستکبر، تسلیم حق نمی شوند        و خودمحور و سلطه گر       هستند.

اگر چه دولت های عقب افتاده یا ضعیف، در گذشته پیرو مستکبران جهان بوده اند، ولی در دنیای کنونی، بیشتر ملت ها بیدار شده اند و به پیروزی از حق و حقیقت، مخالف هر گونه ستمگری و استکبار به شمار می آیند.

از این رو، هیچ گاه امنیت جهانی برقرار نیست و درگیری دو جبهه حق و باطل یا ضعیف و قوی، موجب ناامنی و آشوب در جهان شده است.

                                                                       خشم مقدس

واژه استکبار و اصطلاح مبارزه با استکبار جهانی، برای ملت ایران آشنا و شناخته شده است. استکبار جهانی را نباید در قالب واژه یا اصطلاح محصور دانست ؛ بلکه حقیقتی است که از دیرباز وجود داشته و ملت های مستضعف با آن در مقابله و ستیز بوده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمه الله ، ملت ایران با شناخت بیشتر استکبار، به مخالفت با آن برخاسته و نقطه شروع این مخالفت، هم زمان با قیام ملت ایران و همگام با فریادهای آزادی خواهی بوده است. در روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، با تسخیر سفارت آمریکا در ایران، ضربه سنگینی بر پیکره استکبار واردشد. این حرکت انقلابی، از سوی دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت و حمایت ملت سرفراز ایران را در پی داشت. با اشغال لانه جاسوسی آمریکا، اسناد و مدارکی به دست آمد که بر توطئه این قدرت شیطانی در سرزمین اسلامی ما دلالت داشت.

استکبار تا کجا؟

قدرت طلبی و ادعای سروری و آقایی کشورهای سلطه گر در جهان، تا جایی است که قدرت های استکباری، خود را سرپرست بی قید و شرط تمام مردم جهان دانسته و حکومت بر ملت ها را، حق مسلّم خود می دانند. جنایت ها و تجاوزهای اسرائیل به مسجدالاقصی و حمایت های آمریکای جهان خوار از آن، از ثمرات شوم این سلطه گری به شمار می آید که البته این تجاوزهای آشکار، با عنوان دموکراسی و آزادی خواهی صورت می گیرد. لشکرکشی به عراق نیز نمونه دیگری از روحیه تجاوزگری و استکباری آمریکا است.

در کشورهای جهان اسلام و آزادی خواه به روشنی ردّپای چکمه های قدرت های استکباری هویداست. آنها از هر گونه آشوب و بی عدالتی هراسی ندارند؛ زیرا می خواهند بر اساس و محور خودخواهی بر جهان حکم برانند.

اهداف استکبار جهانی

بدون تردید، هر جا استکبار جهانی حضور پیدا می کند، دست به حرکتی می زند یا قد علم می کند، اهدافی را پیش رو دارد. گذشته از خوی استکباری و حسّ برتری جویی بر دیگران، مستکبران، در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برتری جویی می کنند واستفاده از منابع اقتصادی دیگر کشورها، از اهداف اصلی آنها به شمار می آید. آنها به چپاول ذخایر و معادن و امکانات دیگر ملت ها می پردازند. افزون بر ذخایر مادی، استکبار از ذخایر معنوی و اندیشمندان دیگر ملت ها، در راه توسعه و پیشرفت خود بهره می گیرد. پس می توان گفت: اهداف عمده استکبار، تسلط بر منابع اقتصادی، سلطه سیاسی، و نیز ربودن نیروهای اندیشمند و سرمایه های معنوی کشورهای تحت سلطه است.

علل ضعف حکومت ها و قدرت مستکبران

بررسی علت ایجاد و تقویت استکبار جهانی، ما را در مبارزه با این پدیده شوم یاری خواهد کرد. از شمار این علل، مسایلی است که برخی به ملت ها و پاره ای دیگر به دولت ها بر می گردد. هرگاه دولت های آزادی خواه، خود را ضعیف و ضربه پذیر بپندارند، کمک فراوانی به تشکیل و افزایش قدرت مستکبران می نمایند. رعب و وحشت ملت ها از قدرت مستکبران، موجب می شود که استکبارْ خود را قوی و قدرتمند بداند و همواره هراس از استکبار، در وجود ملت ها باقی بماند. خودکم بینی ملت های در حال توسعه نیز به ایجا استکبار کمک می کند. نکته دیگر، وجود حاکمان وابسته به مستکبران و مطیع و فرمان بردار قدرت های استکباری است که تابع اوامر و مجری بی چون و چرای آنان هستند و ملت ها را نیز به این سازش و تسلیم وادار می کنند.

اسلام، بزرگ ترین مانع در برابر استکبار

بدیهی است که هر جا سخنی از مخالفت با استکبار مطرح است و ایستادگی و مقاومتی دیده می شود، در سایه تعالیم اسلامی است. در واقع این مقاومت و مبارزه، در سرزمین هایی است که شعاع های خورشید اسلام در آنجا پرتو افشانی می کند. مسلمانان ضد استکبار و عدالت خواه، همواره با مستکبران به مبارزه برخاسته اند. امروزه دنیای استکبار دریافته که دین مبین اسلام، بزرگ ترین مانع در برابر سلطه و نفوذ مستکبرانه آن ها در جهان می باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «منظور ما از دنیای استکبار، قدرت های سیاسی جهانی، یعنی این حکومت ها و دولت ها، اعم از قدرت های بزرگ و کوچک وابسته استبدادی است. اینها یکی از اهداف و مقاصدشان در دنیا این است که اسلام را از سر راه بردارند؛ چون اسلام با استبداد آنها مخالفت می کند». ایشان در بخش دیگری فرمودند: «اسلام در برابر طمع ورزی های استکبار، یک مانع بزرگ به حساب می آید. هر جا اسلام حضور داشته باشد، اجازه نمی دهد قدرت های استکباری غارتگری کنند و به میل خود هر کاری می خواهند بکنند».

استکبار جهانی، سدّی در برابر بیداری و خیزش مسلمانان

تلاش وسیع و همه جانبه استکبار در برابر نفوذ اسلام، هیچ دلیلی جز این ندارد که گسترش اسلام و مفاهیم اسلامی در هر نقطه از جهان، به معنای جمع شدن بساط مستکبران در آن جا می باشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، معنای درست توحید و نفی بندگی غیرخدا و عزت نفس مسلمانان را در عمل نشان داد. در پرتو این انقلاب نورانی، مسلمانان در نقاط مختلف جهان، احساس شخصیت و عزت نموده و در مقابل قدرتمندان و زورگویان ایستادند. قدرت هایی که با اسلام و بیداری مسلمانان دشمن هستند، می کوشند حرکت های اسلام گرایانه را در دنیا سرکوب کنند. این حقیقتی است که در همه جای دنیا، ملت ها بیدار شده اند و جبر و تجاوز قدرت های استکباری را نمی پذیرند.

رمز پیروزی در برابر استکبار

دولت های ضعیف و آزادی خواه، به این نتیجه رسیده اند که جهان می تواند در پرتو عدالت و امنیت روانی و اجتماعی، پراز صلح و صفا باشد. آنها می دانند که برای رسیدن به پیروزی بر مستکبران و جهانِ بدون استکبار، ابتدایی ترین گام، شناخت استکبار است. تا زمانی که ملت های مظلومْ دشمن را نشناسند، احساس خطر نمی کنند و نمی توانند وسعت دشمنی استعمارگران را درک کنند تا برای نجات و پیروزی به مقابله برخیزند. بعد از شناخت دشمن، مبارزه با حیله ها و ترفندهای استکبار امری ضروری است. از طرف دیگر، ملت ها برای تقویت خود، به رشدعلمی، فکری، فرهنگی، سیاسی و… نیاز دارند. بررسی عملکرد استکبار در نقاط مختلف جهان،و نیز بیداری و هوشیاری ملت ها و فریب نخوردن آنان در برابر شعارهای فریبنده استکبار، برای تمامی ملت ها لازم و ضروری است.

نفی استکبار در پرتو وراثت صالحان

دین اسلام، مخالف همه اختلاف ها و جدایی هایی ست که به نام های مختلف در میان جوامع بشری پدید آمده است. اساس حکومت خداوند بر بندگان، عدل و دادگستری است. خداوند در قرآن کریم وعده فرموده که «بندگان نیکوکار من، وارث زمین خواهند شد». برای اقامه عدل و برپایی جامعه ای نیکو، نیاز به حکومتی است که بر پایه عدل برپا شود و برای این امر، رهبری عالی مقام و منزّه از پیرایه هایی چون خشم و شهوت، کبر و غرور نیاز است ؛ رهبری که به سرچشمه بی پایان هستی وصل باشد و به همه ملت ها و جمعیت ها و نژادها، مهربانانه و با تساوی و برابری کامل بنگرد. این رهبر عدل گستر و استکبارستیز، قائم آل محمد(عج) است که در پرتو حکومت او، همه انسان ها در صلح و صفا زندگی می کنند.

 

همچنین ببینید

۱۲ دلیل برای مخالفت جمهورى اسلامى با آمریکا

علت مخالفت جمهورى اسلامى با آمریکا چیست؟ علت دشمنى آمریکا با جمهورى اسلامى چیست؟ آمریکا …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 7 =