امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیین نامه ها وشرح وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان-انجمن اسلامی مدرسه
#1
آیین نامه ها وشرح وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
 
فصل اول:  انجمن اسلامی مدرسه
 
ماده1 :  انجمن اسلامی  مدرسه
انجمن اسلامی مدرسه رکن اساسی تشکیلات اتحادیه است که برای تحقق حفظ و تعمیق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش های دینی و انقلابی به انسجام و تقویت بنیه تشکیلاتی وفرهنگی خود اهتمام می ورزد و به طور اعم ، دیگر دانش آموزان واحد آموزشی را در معرض برنامه های دینی واجتماعی خود قرار می دهد وبا مشارکت دانش آموزان واجد شرایط  عضویت درهر مدرسه تشکیل می شود.
 
ماده 2 :نحوه عضویت در انجمن اسلامی
هر دانش آموز مسلمان و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ،ولایت فقیه و متعهد نسبت به برنامه های انجمن اسلامی می تواند به عضویت انجمن اسلامی درآید.
 
ماده 3: هیات مرکزی  انجمن اسلامی
هیات مرکزی عهده دار کلیه فعالیت های انجمن اسلامی  مدرسه است وازمسئولین واحد های  انجمن تشکیل می گردد تا در جهت انجام وظایف محوله در این آیین نامه و سایر برنامه های انجمن های اسلامی دانش آموزان اقدام نمایید.
مسئولین زیر مجموعه هر واحد با تصمیم هیات  مرکزی می تواند به عنوان عضو افتخاری درجلسات هیئت مرکزی شرکت نماید .
 
ماده 4 :مراحل تشکیل انجمن اسلامی
واحد تشکیلات
واحد تشکیلات مهمترین رکن  انجمن اسلامی می باشدکه مسئولیت انجمن اسلامی مدرسه را برعهده دارد و مسئولین این توسط مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان با هماهنگی وهمکاری مدیر مدرسه شناسایی و منصوب می شود وظایف ذیل را به عهده دارد .
 
الف) انتخاب 2 نفر از اعضا فعال انجمن اسلامی مدرسه برای تصدی مسئولیت 2 واحد دیگر با هماهنگی مسئول یا رابط اتحادیه و مدیر مدرسه  .
 
ب) تعامل مثبت و سازنده با مدیریت مدرسه و اتحادیه شهرستان و سایر تشکل های موجود در مدرسه  .
 
ج) مدیریت نظارت وارزیابی عملکرد واحد های انجمن اسلامی
 
د)انجام  امور مربوط به شناسایی ، جذب وسازماندهی زبدگان دانش آموز جهت عضویت درانجمن اسلامی  (پیگیری  طرح انسجام)
 
ه) ارتباط گیری با سایر مسئولین در سطوح بالای تشکیلاتی مسئول اتحادیه یا رابط شهرستان شوراهای دانش آموزی
 
و)حضور فعال در مجامع و شوراها به عنوان نماینده انجمن مدرسه وشرکت در تصمیم سازی تشکیلاتی
 
ز)ایجاد شناخت وتبیین مفاهیم مربوط به تشکیلات در بدنه اعضا وصیانت ازهویت تشکیلاتی انجمن اسلامی
 
ح)انتخاب سردبیر جهت تشکیل تحریریه و  انتشار نشریه با تایید مسئول اتحادیه شهرستان
 
ط) انتصاب دانش آموزان علاقمند وفعال عضو انجمن اسلامی به عنوان مسئول فعالیت های زیر مجموعه واحد تشکیلات همانند مسئول روابط عمومیمسئول نشریه مسئول پذیرش و عضو یابی( طرح انسجام) مسئول امور مالی وتدارکات
 
ی) تشکیل منظم جلسات هیئت مرکزی و اداره جلسات فوق وارائه گزارش وصورتجلسات نشست های مختلف انجمن اسلامی به اتحادیه وشورای دانش آموزی شهرستان
 
واحد آموزش وامور علمی
این واحد مدیریت کلیه برنامه های مطالعاتی ، علمی وآموزشی به منظورپاسخگویی به خلاقیت های نو آورانه دانش آموزان ونیازهای فکری اعتقادی، سیاسی و اخلاقی آنها می باشد ووظایف ذیل را به عهده دارد .
 
الف) طرح ریزی ساختار زیر مجموعه واحد آموزشی وامور علمی متناسب با شرایط مدرسه دررسالت ها وماموریت های تشکیلات
 
ب) تبیین وظایف مسئولیت های ترسیم شده در زیرمجموعه واحد
 
ج) طرح ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی ترسیم شده از سوی اتحادیه
 
د) پیگیری وضعیت تحصیلی اعضا وبهره مندی از ظرفیت های تشکیلات به ویژه موسسه علمی آینده سازان برای پشتیبانی علمی درسی اعضا
 
ه) زمینه سازی برای نقش آفرینی دانش آموزان درعرصه های علمی ومطالعاتی
 
و) اجرای برنام های مختلف آموزشی ، معرفتی ، تشکیلاتی ومهارتی طراحی شده واز سوی اتحادیه برای لایه های مختلف اعضا در حوزه آموزشی، معرفتی، تشکیلاتی ومهارتی
 
ز) زمینه سازی برای پشتیبانی از طرح ها و ابتکارات دانش آموزان  در حوزه علم و فن آوری
 
ح) ارتباط گیری با جایگاه متناظر در اتحادیه شهرستان جهت اجرای ماموریت های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی
 
ط) شناسایی وجذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیرمجموعه متناسب با توانایی افراد همانند مسئول برگزاری مسابقات آموزشی و علمی مسئول کتابخانه مسئول شناسایی دانش آموزان نخبه مسئول راه اندازی گروه مطالعاتی(حلقه های معرفت)
 
واحد فرهنگی اجتماعی
این واحد مدیریت کلیه فعالیت های فرهنگی  اجتماعی موج آفرین در مدرسه می باشد که در جهت رشد وارتقا سطح بینش سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی اعضا تلاش می کند وبا فعالیت های گروهی و ورزشی به ترتیب روحی و جسمانی اعضا می پردازد وظایف ذیل را به عهده دارد .
 
الف)طرح ریزی ساختار زیرمجموعه واحد فرهنگی و اموراجتماعی متناسب با شرایط مدرسه ورسالت ها وماموریت های تشکیلات
 
ب) تبیین وظایف مسئولیت های ترسیم شده برای زیرمجموعه واحد
 
ج) طرح ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی وجریان ساز
 
د) ارتباط گیری با اتحادیه شهرستان جهت  اجرای ماموریت های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی
 
ه) برقراری ارتباط با سایر تشکل های دانش آموزی در زمینه های فرهنگی واجتماعی با هماهنگی مسئول انجمن اسلامی
 
و) برگزاری هیات انصارالمهدی (عج) در قالب مدرسه ای با تاکید بربرنامه های معرفتی
 
ز) اهتمام در ترویج فرهنگ  ایثار وشهادت وپیگیری امورمربوط به شهدای دانش آموز به ویژه سرگذشت پژوهی
 
ح) زمینه سازی برای ترغیب بیشتر دانش آموزان در اقامه نماز جماعت مدرسه
 
ط) زمینه سازی برای ترویج فرهنگ  حجاب وعفاف در مدرسه
ی) شناسایی و جذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیرمجموعه متناسب با توانایی افراد همانند امور مسئول مراسم و مناسبت ها- مسئول امور اردویی مسئول امور هیئت انصار المهدی (عج) برنامه های قرآنی- مسئول امور شهدا و سرگذشت پژوهی مسئول امور برگزاری نماز جماعت و ترویج ارزش های اسلامی و ..
پاسخ
Thanks given by:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان