امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیین نامه ها وشرح وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان- اتحادیه استان
#1
فصل سوم :اتحادیه استان
 
ماده 7- اتحادیه استان
اتحادیه استان اجرای برنامه های کشوری در سطح استان و برنامه های ویژه استانی ونظارت و ارزشیابی  براتحادیه شهرستان ها را برعهده دارد که مسئول آن با وظایف ذیل توسط دبیر کل اتحادیه منصوب می گردد.
 
 الف) سازماندهی هدایت و حمایت از تشکیل انجمن های اسلامی مدارس استان از طریق مسئولین و رابطین اتحادیه ها
 
ب) انتصاب و انتخاب معاونین ومسئولین شهرستان ها با تایید و مجوز دفتر  مرکزی
 
ج) انتخاب کارشناسان و رابطین شهرستان مطابق با معیار های اعلام شده از سوی دفتر مرکزی
 
د) اجرای برنامه های فرهنگی- تشکیلاتی و اداری ابلاغ شده از سوی دفتر مرکزی در سطح استان
 
ه) حضور در جلسات تخصصی و کارشناسانه مورد نیاز وتعیین شده از سوی دفتر مرکزی
 
و) فعال سازی شورای معاونین وشورای دانش آموزی اتحادیه استان با بهره مندی از روش خرد جمعی به منظور تدوین برنامه و بودجه سالانه استان واجرای برنامه های استانی تایید شده از طرف دفترمرکزی
 
ز) دریافت و ارائه گزارش عملکرد انجمن ها و اتحادیه براساس گردش کار تعیین شده وزمان بمندی معین به دفتر مرکزی
 
ح) بازرسی ، نظارت وارزشیابی عملکرد معاونین، کارشناسان ، مسئولین ورابطین شهرستان ها وگزارش آن به دبیر کل
 
ط) نظارت بر امورپشتیبانی و مدیریت منابع انسانی اتحادیه استان وشهرستان ها براساس آیین نامه اعلام شده از سوی دفتر مرکزی
 
ی) مسئولیت تشکیل انجمن اسلامی ، شورای شهرستان ها ، شورای استان و انتخاب اعضای مجمع مرکزی برابر آیین نامه مصوب شورای مرکزی وپاسخگویی به دفتر مرکزی در قبال این مسولیت
 
ک) بازدید های منظم و مستمراز اتحادیه شهرستان ها وتشکیل جلسات فصلی با مسئولین ورابطین اتحادیه
 
ل) تلاش در جهت تعامل متقابل و سازنده  با ادارات وسازمان های استان جهت تسهیل امور تشکیلاتی به ویژه سازمان آموزش و پرورش
 
تبصره :  قبول استفاده یا عزل مسئول اتحادیه استان در حوزه اختیارات دبیرکل اتحادیه می باشند
 
تبصره :  قبول استعفا  یا عزل مسئولین شهرستان ها ومعاونین اتحادیه استان برعهده مسئول اتحادیه استان با هماهنگی و تایید دبیر کل می باشد .
 
تبصره :  مسئول اتحادیه استان می تواند معاونین و مدیراجرایی خود را جهت شرکت در جلسات برون تشکیلاتی به عنوان جانشین معرفی نماید .
 
ماده8 دفتر مسئول اتحادیه استان وروابط عمومی
 
این دفتر به منظور انجام امور روابط عمومی وامور مربوط به دفتر مسئول اتحادیه استان تشکیل می گردد و تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را انجام می دهد .
 
الف) تنظیم روابط درونی سازمانی و برون سازمانی برنامه جلسات ، ملاقات ها
 
ب) تنظیم برنامه جلسات ، ملاقات ها و بازدیدهای مسئول استان از انجمن های اسلامی
 
ج) پاسخگویی به تماس ها و ارتباطات الکترونیک (تلفن و اینترنت) دفتر مسئول استان
 
د) پیگیری  امور رسانه ای (تصویری ، مکتوب ، چند کاوه) مربوط به روابط عمومی
 
ه) پیگیری امور مربوط به روابط عمومی انعکاس اخبار وگزارش های منظم به دفتر مرکزی
 
ی) مورد عند الزوم
 
ماده 9- مدیراجرایی
 
مدیراجرایی تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را  عهده دار است.
 
الف)  انجام امور پشتیبانی اتحادیه
 
ب) پیگیری امور مالی وحسابداری
 
ج ) پیگیری امور پرسنلی
 
د) حفظ و نگهداری و اموال اتحادیه
 
ه) ارائه گزارش به مسئول اتحادیه استان
 
 
 
ماده 10-  معاون اموربرادران
 
الف) تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و بودجه سالانه امور برادران جهت ارائه به شورای معاونین
 
ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه ها وفعالیت ها و پیگیری دقیق آن
 
ج) سازماندهی وحمایت از انجمن های اسلامی مدارس پسرانه
 
د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور برادران مناطق و شهرستان ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ
 
ه) نظارت وارزیابی عملکرد امور برادران اتحادیه ها وانجمن های مدارس
 
و) انجام امور مطالعاتی وپژوهشی برحسب نیاز با تایید مرکز
 
ز)بررسی های کاربردی دفترمرکزی
 
ح) موارد  عند الزوم
 
 ماده 11-  معاون امورخواهران
 
الف) تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و بودجه سالانه امور خواهران جهت ارائه به شورای معاونین
 
ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه ها وفعالیت ها و پیگیری دقیق آن
 
ج) سازماندهی وحمایت از انجمن های اسلامی مدارس دخترانه
 
د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور خواهران مناطق و شهرستان ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ
 
ه) نظارت وارزیابی عملکرد امور خواهران اتحادیه ها وانجمن های مدارس
 
و) انجام امور مطالعاتی وپژوهشی برحسب نیاز با تایید مرکز
 
ز)بررسی های کاربردی دفترمرکزی
 
ح) موارد  عند الزوم
 
 
 ماده 12-  کارشناسی برادر وخواهر
 
الف) سازماندهی و ساماندهی انجمن های مدارس با مساعدت همکاری مسئولین و رابطین اتحادیه های مناطق وشهرستان ها
 
ب) پیگیری امورمربوط  به انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان واستان وتهیه گزارش
 
ج) فعال سازی شورای دانش آموزی  اتحادیه استان
 
د) برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به آموزش اعضای انجمن ها ونیروهای اتحادیه به ویژه طرح خیمه های معرفت
 
ه) تدوین برنامه های فرهنگی اجتماعی استان و ارائه راهبرد برای تدوین برنامه های مناطق وشهرستان ها
 
و) سازماندهی وپیگیری امور مربوط به هیئت های انصارالمهدی
 
ز) پیگیری طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز
 
ح) برگزاری دوره های اردویی ویژه اعضای با مشارکت و همیاری کارشناس سازماندهی آموزش
 
ط) موارد عندالزوم
 
تبصره :  نحوه گروه بندی استان ها در دستورالعمل ها مربوطه ابلاغ خواهد شد.
پاسخ
Thanks given by:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان