خانه / تربیت (صفحه 17)

تربیت

نقش و رسالت معلم و مربّی از دیدگاه قرآن و روایات۱

مقدمه: یافتن آغاز برای تعلیم و تربیت انسان بی‌معناست، چرا که انسان از ابتدای ظهور، در ابعاد فردی و اجتماعی تحت تعلیم مستقیم پروردگار قرار گرفته است و تمام«اسماء» را فراگرفته است: «و عَلَّمَ ادَمُ الاَسماءَ کُلُها…»(سوره بقره، آیات۳۱-۳۳) و اکنون که معلمان و مربیان شاخص‌ترین و اساسی‌ترین نقش را …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۳

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. در قسمتهای قبل وظایف متربی قبل از …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۲

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. هماطور که در قسمت قبلی بیان نمودیم؛ …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۱

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. اکنون می کوشیم وظایف متربی را در برنامه تربیتی بیان …

ادامه نوشته »

ياد دادن خداپرستي به بچه ها

دغدغه بسياري از والدين اين است كه آيا مي توانند با فرزندانشان درباره موضوع پيچيده اي چون خدا صحبت كنند؟ آيا بچه ها را مي توان با مفاهيمي چون خدا، پيامبر، جهان آخرت، آفرينش و هستي، تكليف، عبادت و مانند آن آشنا كرد و درباره آن بحث كرد؟ حرف زدن …

ادامه نوشته »

برخورد با کودکان پرخاشگر

برخورد با کودکان پرخاشگر و بررسي علل رفتارهاي پرخاشگرانه آنها با اينکه رفتارهاي پرخاشگرايانه مثل ضربه زدن، جيغ زدن، و حتي گاز گرفتن براي يک کودک يک تا دو ساله چندان غير طبيعي به نظر نمي رسد، اما براي کودکاني يک تا دو سال بزرگتر از اين، رفتاري مشکل دار …

ادامه نوشته »