خانه / تربیت (صفحه 17)

تربیت

شیوه های تربیت اسلامی ۵

دانشمندان علوم تربيتى بر اتخاذ روش صحيح و علمى (۱) در امر تربيت تأكيد مي‌کنند. برخى از دانشمندان روش علمى را روش عقلانى يا روش حل مسأله دانسته‌اند. روش علمى به نظر بعضى از استادان فن، عبارت است از فعاليت هايى كه يك دانشمند يامحقق از ابتدا تا پايان تحقيق …

ادامه نوشته »

پیر و مریدان

عليان میرزا هویج السلطنه شلغمانی در کتابِ گران­ریالِ الرانی فی الشلغمانی در شرح زندگی پیر و مراد صوفیه در  قرن دوم پیش از اسلام، شیخ یِلخیِ بَلخی، چنین مینگارد: آن عارف ماندگار، شیخ یلخی بی­قرار، که در کوشش و کار بهترین مرد روزگار بود لاکردار. نقل است که از فرط …

ادامه نوشته »

نماز عيد

همزمان شدن عید فطر با روز جمعه، موجب شده بود تا جمعیت زیادی برای ادای نماز عید حضور داشته باشند. تقریبا بیشتر افراد سرشناس شهر، حاضر بودند. در این بین روحانیون و تعدادی از تجار معروف، پیشنهاد دادند که نماز عید امسال را ایشان(۱) به‌جا بیاورند. جمعیت بسیار با شکوهی …

ادامه نوشته »

شیوه های تربيت اسلامى۴

دانشمندان علوم تربيتى بر اتخاذ روش صحيح و علمى (۱) در امر تربيت تأكيد مي‌کنند. برخى از دانشمندان روش علمى را روش عقلانى يا روش حل مسأله دانسته‌اند. روش علمى به نظر بعضى از استادان فن، عبارت است از فعاليت هايى كه يك دانشمند يامحقق از ابتدا تا پايان تحقيق …

ادامه نوشته »

شیوه های تربيت اسلامى۳

دانشمندان علوم تربيتى بر اتخاذ روش صحيح و علمى (۱) در امر تربيت تأكيد مي‌کنند. برخى از دانشمندان روش علمى را روش عقلانى يا روش حل مسأله دانسته‌اند. روش علمى به نظر بعضى از استادان فن، عبارت است از فعاليت هايى كه يك دانشمند يامحقق از ابتدا تا پايان تحقيق …

ادامه نوشته »

نقش و رسالت معلم و مربّی از دیدگاه قرآن و روایات۲

در قسمت پیشین گفتیم که از نظر اهمیت و ضرورت این مقاله این نکته کافی است که ممکن است برخی معلمان و مربیان به دلیل عدم شناخت نقش و رسالت خویش وظیفه ی خود را آن چنان که باید انجام ندهند پس جهت بازخورد هر چه بهتر تعلیم و تربیت …

ادامه نوشته »

نقش و رسالت معلم و مربّی از دیدگاه قرآن و روایات۱

مقدمه: یافتن آغاز برای تعلیم و تربیت انسان بی‌معناست، چرا که انسان از ابتدای ظهور، در ابعاد فردی و اجتماعی تحت تعلیم مستقیم پروردگار قرار گرفته است و تمام«اسماء» را فراگرفته است: «و عَلَّمَ ادَمُ الاَسماءَ کُلُها…»(سوره بقره، آیات۳۱-۳۳) و اکنون که معلمان و مربیان شاخص‌ترین و اساسی‌ترین نقش را …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۳

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. در قسمتهای قبل وظایف متربی قبل از …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۲

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. هماطور که در قسمت قبلی بیان نمودیم؛ …

ادامه نوشته »

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۱

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. اکنون می کوشیم وظایف متربی را در برنامه تربیتی بیان …

ادامه نوشته »