خانه / تربیت (صفحه 18)

تربیت

وظایف متربی در مقابل مربی و استاد۱

در امر تربیت، همه وظایف، متوجه مربی نیست؛ بلکه متربی نیز وظایفی دارد؛ به عبارتی مسأله تربیت، یک امر دو طرفه است و متربی در آن، نقش فعالی دارد. ممکن است در تربیت غیر انسان، بیشتر وظایف به مربی سپرده شود و متربیکاملاً منفعل باشد؛ اما وقتی از تربیت یک انسان عاقل مختار سخن می گوییم، این حکایت، متفاوت است. اکنون می کوشیم وظایف متربی را در برنامه تربیتی بیان …

ادامه نوشته »

ياد دادن خداپرستي به بچه ها

دغدغه بسياري از والدين اين است كه آيا مي توانند با فرزندانشان درباره موضوع پيچيده اي چون خدا صحبت كنند؟ آيا بچه ها را مي توان با مفاهيمي چون خدا، پيامبر، جهان آخرت، آفرينش و هستي، تكليف، عبادت و مانند آن آشنا كرد و درباره آن بحث كرد؟ حرف زدن …

ادامه نوشته »

برخورد با کودکان پرخاشگر

برخورد با کودکان پرخاشگر و بررسي علل رفتارهاي پرخاشگرانه آنها با اينکه رفتارهاي پرخاشگرايانه مثل ضربه زدن، جيغ زدن، و حتي گاز گرفتن براي يک کودک يک تا دو ساله چندان غير طبيعي به نظر نمي رسد، اما براي کودکاني يک تا دو سال بزرگتر از اين، رفتاري مشکل دار …

ادامه نوشته »