خانه / داستان

داستان

جایگاه عقل و فکر

اسحاق بن عمار مى گويد: به امام صادق (ع )عرض كردم : همسايه اى دارم ، بسيار نماز مى خواند و بسيار انفاق مى كند و بسيار به حج مى رود، و از او خلافى نسبت به خاندان رسالت ديده نشده است . امام صادق (ع ) فرمود: عقلش چگونه …

ادامه نوشته »

امام صادق علیه السلام و اعتماد به شاگردان

مرحوم شيخ طوسى رضوان اللّه تعالى عليه به نقل از هشام بن سالم حكايت فرمايد: روزى به همراه بر خی از یاران و شاگران امام  صادق عليه السلام، در مجلسی بودیم، كه شخصى از اهالى شهر شام اجازه گرفت و وارد مجلس شد و سلام كرد. امام عليه السلام جواب …

ادامه نوشته »

پرسش از آگاهان

حمزة بن طيار نزد امام صادق (علیه السلام) آمد و بخشى از سخنان امام باقر (علیه السلام) را بازگو كرد، هنگامى كه به فرازى از سخنان رسيد، امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: ((همينجا توقف كن و ساكت باش )). سپس فرمود: در امورى كه به آن رسيديد، و …

ادامه نوشته »

عقل، حجت خدا بر مردم

ابن سكیت اهوازى، از دانشمندان بزرگ و مشهور عصر امام دهم حضرت هادى(ع) بود و از محضر آن حضرت و امامان دیگر بهره هاى وافر برده بود، او روزى از امام هادى(ع) این سئوال را كرد: خداوند چرا حضرت موسی(ع) را با معجزه عصا و ید و بیضا و وسائل …

ادامه نوشته »

معنی علم و دانش

عصر رسول خدا(ص ) بود، مردى نزد رسول خدا (ص ) آمد و چنين پرسيد: (( علم و دانش ، يعنى چه ؟ )). پيامبر (ص ) فرمود: يعنى ((سكوت كردن )). او پرسيد: سپس چه معنى دارد؟ پيامبر(ص ) فرمود: ((گوش فرادادن )) او پرسيد: سپس چه معنى دارد؟ …

ادامه نوشته »