خانه / شناخت پهلوی

شناخت پهلوی

تلاش مذبوح /بررسی مؤلفه‌های دین ستیزی و کم رنگ کردن شعائر مذهبی، در سیاست داخلی حکومت پهلوی

یاسر صابری آداب، رسوم، رفتار و کنش فردی و اجتماعی یک جامعۀ دین‌دار، در ارتباط با دین و آموزه‌های آن تعریف می‌شود. در چنین جامعه‌ای معمولاً، دین و سنت مترادف هستند؛ چرا که هر دو دارای خصلتی تاریخی و دیرینه‌اند و در مراحل مختلف سیر تاریخی، با هم درآمیخته و …

ادامه نوشته »

قدرت وابسته/بررسی تاریخی و نشانه شناسی دست نشاندگیِ حکومتِ پهلوی اول و دوم

سعید آرتی (دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شیراز) رژیم پهلوی از معدود حکومت‌هایی است که توسط بیگانگان در ایران، پایه‌گذاری و تثبیت شد. نظام سیاسی حکومت پهلوی به دلیل وابستگی به بیگانگان، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به حاشیه راند و عملاً فاقد ماهیت ملی بود. قیام مردم ایران …

ادامه نوشته »

شاه خوانی، شاه شناسی / برداشتی کوتاه از چهار شاخصۀ تأثیرگذار بر تربیت و سبک زندگی محمدرضا پهلوی

پدر رضا میرپنج، از نوجوانی به برگاد قزاق پیوسته بود و برای خودش نامی برهم زده بود. سواد نداشت و اهل اعتقادات دینی هم نبود. در یک خانوادۀ روستایی رشد کرده بود؛ اما به خاطر روحیۀ خشن، متمرد و نا آرام‌اش، برای نظامی بودن امتیاز کافی داشت. کودکیِ سخت، کمبودهایِ …

ادامه نوشته »

سلطنت بی جمهور/تأثیر آراء و اندیشه‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت پهلوی (ناچیز انگاری مردم، با تکیه بر روایاتِ تاریخِ زندگیِ رضا شاه و محمدرضا شاه)

مینا آشوری میزان تأثیر آراء و اندیشه‌های مردم، بستگی مستقیم با چگونگی ارتباط مردم و نحوۀ دخالت آراء آنان بر تصمیم‌سازیِ ارکانِ یک سیستم سیاسی دارد. در یک نظام مردمسالار، چهار رکن اساسی: قانون اساسی،  نظام پارلمانی (مجلس)، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، برای دخالت آراء مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، …

ادامه نوشته »