خانه / مقاله (صفحه 4)

مقاله

نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی

نشریه: فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی / ش دوم، سال بیستم/ ص ۱۲۷-۱۵۱ موضوع مقاله: نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی نویسنده: حسن بوژمهرانی، علی اکبر جلائیان اکبرنیا … §         این پژوهش به مناسبت شعار سال ۹۳  “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” است که بخشی …

ادامه نوشته »

حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی

نشریه: نشریه حوزه/ ش ۱۷۰/ زمستان ۹۲ / ص ۴۹-۸۵ موضوع مقاله: حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی نویسنده: حسین ناصری مقدم … §  حقوق شهروندی در برگیرنده دسته ی از حقوق خصوصی و عمومی است؛ برخاسته از کرامت ذاتی بشر و حقوق فطری او که نگهدارند نظم عمومی و برپاکننده …

ادامه نوشته »

حاکمیت ملی وحقوق شهروندان از نگاه امام خمینی

نشریه: مجله حوزه ۱۷۰/ ش چهارم، سال سی ام / ص ۱۱۴-۱۵۹ موضوع مقاله: حاکمیت ملی وحقوق شهروندان از نگاه امام خمینی نویسنده: محمد صادق مزینانی … §         آیا در نظام سیاسی اسلام،مردم حق حاکمیت دارند؟ §         درصورت مثبت بودن پاسخ،آیا حق حاکمیت در نظام اسلامی،با نظامهای سیاسی غرب،به یک …

ادامه نوشته »

بررسی اثر بخشی علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی

نشریه: فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی / ش دوم، سال بیستم / ص۷۹-۱۰۲ موضوع مقاله: بررسی اثر بخشی علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی نویسنده: محمد امین خسروی .محمدرضا شریفاتی. روح الله رحیمی … §         وابستگی رشد اقتصادی به نوآوری و کارآفرینی §       علم و فناوری پایه توسعه …

ادامه نوشته »

اصول و راهبردهای ارتباطات بر اساس آموزه های دینی و روان شناسی

نشریه: مجله حوزه / ش ۱۷۰، سال سی ام / ص۱۱۳ ـ۸۶ موضوع مقاله: اصول و راهبردهای ارتباطات بر اساس آموزه های دینی و روان شناسی نویسنده: سید حسین همایون مصباح … Ÿ       مقدمه: §        سرمایه مالی و مادی، سهم تعیین کننده و انحصاری در پیشرفت و توانایی مردم و …

ادامه نوشته »

اصول و راهبردهای ارتباطات بر اساس آموزه های دینی و روان شناسی

نشریه: فصلنامه پژوهپژوهش های اجتماعی اسلامی / ش دوم، سال بیستم / ص ـ ۵۱ موضوع مقاله: اصول و راهبردهای ارتباطات بر اساس آموزه های دینی و روان شناسی نویسنده: علی احمد پناهی … §         اصل افزایش آستانه تحمل و ظرفیت روانی                   w        ویژگی مربیان : افزایش تحمل/ انتقاد پذیری/ …

ادامه نوشته »

آرامش در زندگی بر اساس آموزه های اسلامی؛ عوامل و زمینه ها

نشریه: فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی / ش دوم، سال بیستم/ ص۲۰ ـ ۳ موضوع مقاله: آرامش در زندگی بر اساس آموزه های اسلامی؛ عوامل و زمینه ها نویسنده: حسن بوژمهرانی، علی اکبر جلائیان اکبرنیا … §        ایمان   w       معنای: ایمان یعنی= تمام امور بدست خداست و بندگی رفتاری/  …

ادامه نوشته »

روش شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

نشریه: پژوهش های اجتماعی اسلامی موضوع مقاله: روش شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام نویسنده: علی خیاط، علی جلائیان اکبر نیا، علی جان افزار … Ÿ       مقدمه:   §        تبین قرآن از وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم §        عترت نبوی مبین آیات انسان …

ادامه نوشته »

عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده برگرفته از احادیث

نشریه: اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده برگرفته از احادیث نویسنده: علی نقی فقیهی، حسن نجفی … §        روانشناسان و جامعه شناسان: خانواده نخستین محیط اثرگذار بر انسان از طریق عوامل محیطی و والدین w         مور(۲۰۰۴م): روابط دوستانه والدین، عامل اعتماد به نفس، …

ادامه نوشته »

مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های مدیریتی موضوع مقاله: مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی (سخنرانی.آیت الله مصباح) نویسنده: ایت الله مصباح …   Ÿ       جایگاه مدیریت در اسلام: یکی از شاخص های جامعه ی پیشرفته، پیشرفت مدیریت است. تربیت مدیر صالح …

ادامه نوشته »