خانه / مقاله (صفحه 8)

مقاله

فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان پرورشی مقاطع تحصیلی مختلف شهر شیراز ، ساخت و بررسی پرسش نامه آسیب شناسی   نویسنده: محمد مزیدی- ماه منیر ایران پور – فریبا …

ادامه نوشته »