خانه / مقاله (صفحه 8)

مقاله

روش شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

نشریه: پژوهش های اجتماعی اسلامی موضوع مقاله: روش شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام نویسنده: علی خیاط، علی جلائیان اکبر نیا، علی جان افزار … Ÿ       مقدمه:   §        تبین قرآن از وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم §        عترت نبوی مبین آیات انسان …

ادامه نوشته »

عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده برگرفته از احادیث

نشریه: اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده برگرفته از احادیث نویسنده: علی نقی فقیهی، حسن نجفی … §        روانشناسان و جامعه شناسان: خانواده نخستین محیط اثرگذار بر انسان از طریق عوامل محیطی و والدین w         مور(۲۰۰۴م): روابط دوستانه والدین، عامل اعتماد به نفس، …

ادامه نوشته »

مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های مدیریتی موضوع مقاله: مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی (سخنرانی.آیت الله مصباح) نویسنده: ایت الله مصباح …   Ÿ       جایگاه مدیریت در اسلام: یکی از شاخص های جامعه ی پیشرفته، پیشرفت مدیریت است. تربیت مدیر صالح …

ادامه نوشته »

مهم ترین پناهگاه دادخواهان در تاریخ معاصر

نشریه: حوزه موضوع مقاله: مهم ترین پناهگاه دادخواهان در تاریخ معاصر نویسنده: سید عباس صادقی فدکی … §        اهتمام علماء دین به رسالت پیامبر گونه خود در دفع نابسامانی های جامعه §        تاریخ شاهد حضور پر رنگ علما در تظلم خواهی در برابر ستمگران داخلی و خارجی §        راهکارهای علما …

ادامه نوشته »

راهبردهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تکامل شخصیت

نشریه: پژوهش های اسلامی موضوع مقاله: راهبردهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تکامل شخصیت نویسنده: رضا وطن دوست … Ÿ       پرسش های اساسی:                      §        شخصیت تکامل یافته انسان چیست؟ §        چه عواملی شخصیت آدمی را شکل می دهد؟ §        روش پیامبر در شکوفایی شخصیت انسان چیست؟

ادامه نوشته »

جایگاه قرب الهی در تربیت اخلاقی

نشریه: اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: جایگاه قرب الهی در تربیت اخلاقی نویسنده: سید محمدرضا موسوی نسب-احسان زینلی … §        ویژگی                w       متشکل از معارف و گزاره های لازم برای همه ابعاد وجودی انسان w       واجد ساختار منسجم و بسیط: خرده نظام های آن انفکاک پذیر نیستند. w       …

ادامه نوشته »

عالمان دین و امنیت اجتماعی در تاریخ معاصر

نشریه: حوزه موضوع مقاله: عالمان دین و امنیت اجتماعی در تاریخ معاصر  نویسنده: سید حسین همایون مصباح … Ÿ        پرسشهای اساسی:             §        امنیت اجتماعی چیست؟ §        کارکرد عالمان در فراهم سازی و عینیت دهی به امنیت اجتماعی کدام است؟

ادامه نوشته »

تعلیم و تربیت مفید و متناسب با نیاز جامعه

نشریه: پژوهش های اجتماعی اسلامی موضوع مقاله: تعلیم و تربیت مفید و متناسب با نیاز جامعه  نویسنده: مهدی پژوهنده … Ÿ       مقدمه: نگاهی به اهداف تعلیم و تربیت §        عدم توانایی نظام های غرب و شرق فارغ از همه فن آوری ها برای رهاندن انسان از خوی توحش §        مکتب …

ادامه نوشته »

بررسی و نقد رویکردهای اثباتی به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

نشریه: فصل نامه اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: بررسی و نقد رویکردهای اثباتی به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران  نویسنده: محمد آصف محسنی (حکمت) … Ÿ       پرسش های اساسی :         §        اهمیت فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی چیست؟ §        رویکردهای تدوین فلسفه تعلیم و …

ادامه نوشته »

بررسی نظارت با تاکید برخود کنترلی جهت ارتقاء سلامت اداری در ایران اسلامی

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های مدیریتی موضوع مقاله: بررسی نظارت با تاکید برخود کنترلی جهت ارتقاء سلامت اداری در ایران اسلامی نویسنده: علی نجات بخش اصفهانی- عبدالهادی مظهری … Ÿ       پرسشهای اصلی: §         مقصود از خود کنترلی چیست؟ §         سلامت اداری به چه معناست؟ §         …

ادامه نوشته »