خانه / مقاله (صفحه 8)

مقاله

بررسی الزام حکومتی حجاب

نشریه: حوزه موضوع مقاله: بررسی الزام حکومتی حجاب نویسنده: احمد دهدار … v قانون حجاب بعنوان ضروری دینی برای عموم مردم فشار روانی ندارد؛ بلکه موجب آرامش روانیست. v    مسلمان غیر عامل به جت خارج شدن از مسیر فطرت نسبت یه این قانون نارضایت است. v    عادت به هنجارهای پسندیده عمومی …

ادامه نوشته »

فقه حکومتی؛ بررسی تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی آموزش و پرورش

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: فقه حکومتی؛ بررسی  تحلیلی اهداف تربیت اجتماعی آموزش و پرورش ایران و مقایسه  آن با دیدگاه های علامه طباطبایی نویسنده: منیریه عابدی- محمدرضا نیلی … ·        پرسشهای اصلی: §        اهداف تربیت اجتماعی آموزش و پرورش تا چه …

ادامه نوشته »

فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان

نشریه: دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و پژوهش های تربیتی موضوع مقاله: فقه حکومتی؛ آسیب شناسی فعالیت های پرورشی و امور تربیتی از دیدگاه مربیان پرورشی مقاطع تحصیلی مختلف شهر شیراز ، ساخت و بررسی پرسش نامه آسیب شناسی   نویسنده: محمد مزیدی- ماه منیر ایران پور – فریبا …

ادامه نوشته »