خانه / مهارت (صفحه 10)

مهارت

اصول برقراری روابط موثر ۱

روابط یعنی همه چیز!؟ روابطی که دارید تعیین می کند شما چه کسی هستید، چگونه فکر می کنید، چه چیزهایی را به دست خواهید آورد، چگونه فکر می کنید و دیگران در مورد شما چگونه قضاوت می کنند. کیفیت روابط شماست که تعیین می کند چه جایگاهی در خانواده، بین …

ادامه نوشته »

در پیچ و خم جایگاه و اهمیت و لزوم مشاوره به والدین

پشتیبان‌های پشت صحنه انجمنی‌ها مریم دهقان شاید برخی مربیان فکر کنند مخاطب اصلی‌شان نوجوانانی هستند که در خیمه‌ها با آن‌ها روبرو می‌شوند. شما درست فکر می‌کنید و بخش مهمی از مطالعات و افکار و تحلیل و بررسی‌هایتان به همین بچه‌ها اختصاص دارد اما در اینجا قصد داریم از یک نیروی …

ادامه نوشته »

مربی یک مشاور است

جابر خرم نیا بررسی نقش و کارکرد مشاوره در قرارگاه‌های دانش‌آموزی مربی قرارگاه، باید دیدی مطلوب و شناختی متعارف از مقوله مشاوره داشته باشد تا بتواند به نحو احسن به وظیفه‌ی خود در قرارگاه عمل کند. اگر بپذیریم که عالی‌ترین وظیفه‌ی مربی قرارگاه مشاوره است (و نه تدریس و سخنرانی)، …

ادامه نوشته »