خانه / پرونده ویژه حماسه نه دی

پرونده ویژه حماسه نه دی

حماسه نه دی در کلام رهبر معظم انقلاب

در تاریخ ماندگار شد روزهاى سال، به طور طبیعى و به خودى خود همه مثل همند؛ این انسانها هستند، این اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدتهاست که یک روزى را از میان روزهاى دیگر برمیکشد و آن را مشخص میکند، متمایز میکند، متفاوت میکند و مثل یک پرچمى نگه میدارد تا راهنماى دیگران …

ادامه نوشته »