سه شنبه 6 تير 1396
2 شوال 1438

اشاره‌ای جهت اشاره

 « اشاره ­ای جهت اشاره» 

به فراخور دوستی‌ها، دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌ها همیشه مانع سرعت گرفتن حرکت‌های انقلابی بوده و درصدد حذف و استحاله سرمایه اصلی هر انقلاب یعنی افراد انقلابی آن بوده است.