سه شنبه 6 تير 1396
2 شوال 1438

امیر مومنان علیه السلام: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِه‏;

آن كه خود را پيشواى مردم سازد پيش از تعليم ديگرى بايد به ادب كردن خويش پردازد. (نهج البلاغه)

روزشمار تبلیغی دهه فجر 95
مشخصات مبلغ
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
محل صدور حکم (*)
ورودی نامعتبر
استان محل اعزام (*)
ورودی نامعتبر
شهرستان محل اعزام (*)
ورودی نامعتبر
   
سه شنبه/ 12 بهمن 95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
چهارشنبه/13بهمن95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
پنج شنبه/14 بهمن 95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
شنبه/ 16بهمن95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
یکشنبه/17بهمن95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
دوشنبه/18بهمن95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
سه شنبه/19بهمن95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
چهارشنبه/20 بهمن 95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
   
پنج شنبه/21بهمن 95
کلاسداری
نام مدرسه
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کلاس
ورودی نامعتبر
میانگین مخاطبین هر کلاس
ورودی نامعتبر
موضوعات مطرح شده
ورودی نامعتبر
سخنرانی عمومی
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
مکان سخنرانی
ورودی نامعتبر
موضوع سخنرانی
ورودی نامعتبر
تعداد مستمع
ورودی نامعتبر
مشاوره
موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر
تعداد جلسه
ورودی نامعتبر
تعداد مخاطب
ورودی نامعتبر
نماز جماعت
تعداد
ورودی نامعتبر
مکان
ورودی نامعتبر
درج پیشنهاد، انتقاد و نکات تبلیغی جهت افزایش کیفیت فعالیت های دانش آموزی
ورودی نامعتبر
لطفا کد مقابل را وارد کنید (*) لطفا کد مقابل را وارد کنید
  بازآوری
ورودی نامعتبر

گنجینه

  همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و با توجه به برنامه های تابستانه قرارگاه های دانش آموزی، انتشار ...
طرح درس این هفته: «ضرورت انس با قرآن کریم» این طرح درس با هدف ارتقاء انگیزه نوجوان در زمینه انس ...