چهارشنبه 29 دي 1395
19 ربیع‌الثانی 1438

بيست‌وچهارمين شماره ماه‌نامه راه‌نما منتشر شد

بيست‌ و چهارمين شماره ماهنامه معرفتي، آموزشي راه‌نما همراه با پرونده ویژه تمدن اسلامی منتشر شد.

راه‌نما در اين شماره به موضوعات مختلف تربيتي و مهارتي ويژه مربيان پرداخته و در بخش سرويس تشكل ضمن مصاحبه با خانم طيبي از اعضاي حزب جمهوري برخي از مسائل اين حزب را در قالب يك گفتگو بازخواني كرد.

 

همچنين پرونده ويژه اين شماره با عنوان «انقلاب اسلامي و تمدن نوين اسلامي» به بررسي نقش انقلاب اسلامي در احياي تمدن نوين اسلامي پرداخته است. در همين بخش تمدن اسلامي و علل افول اين تمدن و ابزارهايي كه نياز است تا يك تمدن و فرهنگ در بستر آن شكل گيرد مورد بررسي قرار گرفته است.

حجاب و عفاف مبنای حرکت دختران در مسیر تعالی است

در سومین جلسه ارائه الگوی تعالی دختران مطرح شد

در ادامه سلسه جلسات تبیین الگوی تعالی دختران در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان به موضوع «حجاب و عفاف» و جایگاه آن در الگوی تعالی، پرداخته شد.

همسری و مادری مهم ترین نقش های الگوی تعالی دختران

در دومین جلسه ارائه الگوی تعالی دختران مطرح شد

 همسری و مادری مهم ترین نقش های الگوی تعالی دختران

 در ادامه سلسه جلسات تبیین الگوی تعالی دختران در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان به موضوع «نقش های دختران» پرداخته شد. در این جلسه جناب حجت الاسلام میری به تبیین موضوع پرداختند.

مصاحبه های معرفتی - تربیتی مربیان جدید اتحادیه برگزار شد

با حضور کارشناسان مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان، دور جدید جذب مربیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با مصاحبه های معرفتی و تربیتی در سراسر کشور برگزار شد.