خانه / بایگانی برچسب: شعر آغازین

بایگانی برچسب: شعر آغازین

شعر های آغازین کلاس/به نام خدایی که جان آفرید زمین و زمان و مکان آفرید

به نام خدایی که جان آفرید زمین و زمان و مکان آفرید   خداوند دانا، خداوند هوش خداوند روزی ده عیب پوش   خدایی که داراست، علم غیوب توانای مطلق بپوشد عیوب   خدایی که در خلقت این جهان نبودست محتاج، بر این و آن   خدایی که بخشید هستی …

ادامه نوشته »