اندیشه تربیتی شهید مطهری

شهید مطهری برای به فعلیت در آوردن تربیت، سه عامل مطرح میکند: آزادی، امنیت، ایجاد زمینه و تغذیه تربیتی…
سه حیطه تربیتی داریم : تربیت عقلی، تربیت قلبی و تربیت بدنی..
لازمه تربیت عقلی، داشتن نظام فکری، ابزار تربیت قلبی تصفیه و ابزار تربیت بدنی، کار است…

منبع: موسسه جوانان آستان قدس رضوی

دکمه بازگشت به بالا