اخبارمرکز

برگزاری جلسات دوره های اول و دوم تربیت کارشناس منظومه(شهریورماه ۱۴۰۰)

منهاج

 

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان جلسات دوره های اول و دوم تربیت کارشناس منظومه  در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری برگزار شد. این جلسات در دو گروه و طی ۴ جلسه به اجرا درآمد.

جلسه توجیهی اول در غالب طرح تربیت کارشناس منظومه فکری تربیتی در تاریخ ۹ مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه که با دعوت مرکز آینده سازان و معاونت پژوهش و تولید حجت الاسلام مهدی منتظری انجام شد، طلاب مدعو از میان مبلغان موفق مرکز و دیگر طلاب موفق در حوزه تربیت حضور داشتند.

حجت السلام مهدی منتظری در ابتدای این جلسه ضمن خوش آمد گویی به مدعوین به تشریح هدف مرکز نیازهای مرکز و هدف از برگزاری دوره تربیت کارشناس منظومه پرداخت. در ادامه حجت الاسلام ابوالقاسمی و ملایی نوری به توضیح ضرورت برگزاری دوره و مأموریت افراد شرکت کننده در این دوره پرداختند.

در جلسه دوم برگزار شده در تاریخ ۱۳ مرداد ماه که در ساختمان یاوران در جمکران و با حضور تعدادی از طلاب علاقه مند در حوزه تربیت برگزار شد، حجت الاسلام ابوالقاسمی به تبیین سرفصل هایی از جمله ضرورت منظومه، تعریف منظومه، ساختار منظومه، هرم ارزش گذاری و اولویت بندی و دسته بندی اهداف تربیتی در نه محور پرداخت.

در جلسه دیگری که به این منظور و طی دو جلسه یک ساعت و نیم برگزار شده حجت الاسلام ابوالقاسمی به تبیین موضوعاتی از جمله ضرورت منظومه، تعریف منظومه، ساختار منظومه ، هرم ارزش گذاری و اولویت بندی

دسته بندی اهداف تربیتی در نه محور بررسی شد. همچنین در این جلسه  حجت الاسلام ملایی به تشریح هرم اهداف و غایات تربیت پرداخت.

وی ضمن تبیین غایت نهایی تربیت(خلیفه اللهی) به تشریح غایت نهایی(عبودیت) و اهداف کلی تربیت(ایمان ، تقوا، ولایت) پرداخت و رابطه و تفاوت این اهداف با اهداف تفصیلی را تشریح کرد.

جلسه چهارم در روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه برگزار شد. در این جلسه حجت السلام ابوالقاسمی به توضیح پرسش هایی در زمینه فرق اولویت بندی و ارزش گذاری،‌ تفاوت اهداف استقلالی و ابزاری، رابطه محورهای موضوعی معارف، عبادت و اخلاق، زیر نظام های محور موضوعی اخلاق( اخلاق الهی، فردی، معاشرتی و اجتماعی) و رابطه آنها، رابطه اخلاق معاشرتی و آداب معاشرتی، رابطه محور اخلاق با دیگر محور موضوعات روبنایی،‌آثار مستقیم و غیر مستقیم اهداف،‌جایگاه اهداف روبنایی و تأثیر عمل در گرایش ها و ملکات انسان  و تقسیم محور موضوعات به عمومی و اختصاصی پرداخت.

در جلسه ۲۱ شهریور ماه حجت الاسلام شهجردی به ارائه سرفصل های زیر  از جمله: ضرورت منظومه، تعریف منظومه ، ساختار منظومه پرداخت. همچنین شرکت کنندگان در این جلسه در پایان به بخث و بررسی موضوعات مطرح شده پرداختند.

همچنین جلسات توجیهی طرح تربیت کارشناس منظومه فکری تربیتی نیز از مرداد ماه آغاز شد.  جلسه اول در تاریخ ۱۰ مرداد ماه و به دعوت مرکز آینده سازان و معاونت پژوهش و تولیت حجت الاسلام مهدی منتظری انجام شد و ‌ طلاب شرکت کننده از مسیر ارتباط و رایزنی معاونت تولید با مدیر مدرسه شهیدین انتخاب شدند.

در این جلسه حجت السلام مهدی منتظری ضمن خوش آمد گویی به تشریح هدف مرکز نیازهای مرکز و هدف از برگزاری دوره تربیت کارشناس منظومه پرداخت. در ادامه حجت الاسلام ابوالقاسمی و ملایی نوری هم به توضیح ضرورت برگزاری دوره و مأموریت های افرادی که در این دوره شرکت می کنند پرداختند.

جلسه دوم در تاریخ ۹ شهریور ماه و طی دو جلسه یک ساعت و نیم برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام ابوالقاسمی به تبیین موضوعاتی در زمینه ضرورت منظومه،‌ تعریف منظومه، ساختار منظومه، هرم ارزش گذاری و اولویت بندی  و دسته بندی اهداف تربیتی در نه محور پرداخت.

در جلسه سوم نیز که در تاریخ ۱۰ شهریور ماه و طی دو جلسه یک ساعت ونیمه برگزار شد، طی جلسه اول حجت الاسلام ملایی به تشریح هرم اهداف و غایات تربیت پرداخت. وی ضمن تبیین غایت نهایی تربیت(خلیفه اللهی) به تشریح غایت نهایی(عبودیت) و اهداف کلی تربیت(ایمان ، تقوا، ولایت) پرداختند و رابطه و تفاوت این اهداف با اهداف تفصیلی را تشریح کرد.

در جلسه دوم حجت الاسلام شاکری بانمایش فیلم بچه های آسمان به چگونگی استفاده از منظومه فکری دربیتی در تحلیل فیلم های تربیتی پرداخت. فیلم بچه های آسمان اثر مجید مجیدی با محوریت هدف مسئولیت پذیری به راه کارها و شیوه های تربیتی در نظام سنتی ایران پرداخته و در آن شیوه ایجاد و رشد مسئولیت پذیری در نوجوان در نظام سنتی تربیتی ایران ارائه شده است.

جلسه چهارم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه و به مدت سه ساعت برگزار شد. در این جلسه حجت السلام ابوالقاسمی به توضیح پرسش هایی در زمینه فرق اولویت بندی و ارزش گذاری، تفاوت اهداف استقلالی و ابزاری،‌رابطه محور موضوعات معارف، عبادت و اخلاق،‌ زیر نظام های محور موضوعای اخلاق( اخلاق الهی، فردی، معاشرتی و اجتماعی) و رابطه آنها،  رابطه اخلاق معاشرتی و آداب معاشرتی،‌ رابطه محور اخلاق با دیگر محور موضوعات روبنایی،‌آثار مستقیم و غیر مستقیم اهداف،‌ جایگاه اهداف روبنایی و تأثیر عمل در گرایش ها و ملکات انسان  و تقسیم محور موضوعات به عمومی و اختصاصی پرداخت.

دکمه بازگشت به بالا