آموزشمنظومه دوره هامنظومه فکری

برگزاری دومین دوره آموزشی مبین

شهریور 1400

دومین دوره آموزشی مبین به همت مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان و با هدف ارتقاء دانش و مهارت تربیتی مربیان محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می گردد.
شرکت کنندگان در این دوره مربیان محترم استان شیراز هستند که از تاریخ ۲۵/ ۶ / ۱۴۰۰ تا ۸/ ۷ / ۱۴۰۰ هر هفته پنج شنبه ها سرفصل های آموزشی ذیل را نسبت به منظومه فکری تربیتی نوجوان و جوان آموزش می بینند.
۱٫ آشنایی با نگاه منظومه ای در تربیت
۲٫ آشنایی با هرم اهداف و غایات در تربیت
۳٫ آشنایی با محورهای موضوعی در جدول اهداف
۴٫ آشنایی با شیوه های پیگیری اهداف
۵٫ کارگاه عملیاتی سازی اهداف

دکمه بازگشت به بالا