تشکـل منتـظـــر

محمدرضا نظری

بایسته های تشکل تراز ظهور حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)در ادعیه                              

تشکل و کار تشکیالتی در بطن خود رویکردی تعالیگرا و رو به آینده دارد. به بیان دیگر تشکل پویا تشکلی است که با نگاه روبه جلو و برخاسته از آرمانی بلند، زمینه رشد تشکیالتی خود و دیگران را فراهم میآورد. از سوی دیگر با نگاه به متون دینی و تاریخ حرکتهای تشکیالتی درمییابیم که دین مبین اسالم با اهمیت دادن به تشکل، نقشی ویژه و راهبردی در نظر میگیرد. شاید بتوان مفهوم انتظار را کلیدیترین مفهوم آرمانی یک تشکل اسالمی دانست. این مفهوم در معنای درست خود همانگونه که با دست روی دست گذاشتن مخالف است، با اعتراض چشمبسته نیز مخالفت دارد. انتظار در مفهوم دینی خود متناظر با رشد فرد و جامعه است. جامعه متعالی برای پدید آمدن باید با انسانهایی شکل گیرد که پیش از آن در نظامی تشکیالتی رشد یافته باشند. در این راستا تشکل منتظر تشکلی است که میکوشد خود را برای این جامعه آرمانی آماده سازد. بدیهی است جامعه پس از ظهور نیازمند انسانهایی صالح است که قبل از ظهور صالحیت خود را در یاری حضرت به اثبات رسانده باشند.
ادعیه مأثوره در خصوص حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) یکی از منابع مهمی است که میتوان در آن ویژگیهای تشکل منتظر را یافت. این دعاها گنجینه هایی اند که وظایف منتظران و بایسته های تشکیالتی آنان را میتوان در آنها جست. آنچه در پی میآید، نگاهی به هفت شاخصه کلی تشکل منتظر از نگاه ادعیه است.

۱ .خواهان اتصال با حضرت
تشکل منتظر میکوشد همواره اتصال خود را با حضرت حفظ نموده و آن را ارتقا دهد. بر این اساس تشکل منتظر ایستا نبوده و دینامیسم خاص خود را دارد. در این خصوص در ادعیه موارد بسیاری ذکر شده و بر این مسئله توصیه اکید شده است، بهگونهای که در جایی بر هر روز بودن این اتصال تاکید دارد:{ اللَّهُمَّ إِنِّی أُجَدِّدُ لَهُ فِی صَبِیحَهِ یَوْمِی هَذَا ، وَ مَا عِشْتُ مِنْ أَیَّامِی ، عَهْداً وَ عَقْداً ؛ خدایا عهد و پیمان خود را با آن حضرت در بامداد این روز و هرچه زندگی کنم از روزهای دیگر تازه میسازم} (دعای عهد).
چنین تقاضایی سبب آن است که یک تشکل همواره خود را در محضر امامش دیده و اقرار نماید که :{ بنَفْسی اَنْتَ مِنْ مُغَیَّب لَمْ یَخْلُ مِنّا بنَفْسی اَنْتَ مِنْ نازِح ما نَزَحَ عَنّا ؛ جانم فدایت که تو آن حقیقت پنهانى که دور از ما نیستى. جانم فدایت تو آن شخص جدا از مایى، که ابداً جدا نیستى}(دعای ندبه).
این آرمان سبب خواهد گردید که شخص از خداوند بخواهد:{وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَ یَمْکُثُ فِی ظِلِّهِمْ ؛ و مرا از کسانی قرار ده که دست به دامان آنها (ائمه)شده و در سایه حمایت آنها قرار گرفته اند}(دعای ندبه)

۲ .خواهان تعجیل در فرج
ویژگی دوم تشکل منتظر آن است که در راستای ظهور آن حضرت میکوشد. خواه در  پایان هر صلوات {عجل فرجه}یا در عهد صبحگاهی {عجل لنا ظهوره}. این نگاه راکد نیست، بلکه فعال بوده و در راستای ظهور حضرت تالش دارد. نه تنها دعاکننده است؛ بلکه تلاشگر و تسهیل کننده ظهور نیز هست.{و سهل مخرجه}(دعای عهد) وبالاتر توسعه‌دهنده است :{اوسع منحجه}. این نقش اشتیاق به خدمت در رکاب آن حضرت را بیشتر خواهد نمود{اَللّهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فى دَوْلَهٍ کَریمَهٍ ؛ خدایا بهسوی تو مشتاقیم براى یافتن دولت کریمه}همچنین در فرازی دیگری آمده است{أَعِنَّا عَلَى ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ ؛ ما را در همه‌ این امور یاری کن به فتح عاجلی از جانب خود}(دعای افتتاح)

۳ .یاری‌کننده
یکی دیگر از ویژگیهای تشکل منتظر یاریکنندگی است. در ادعیه مواردی ذکر شده که از خداوند طلب یاریگری آن حضرت شده است:{ وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ ؛ خدایا مرا از شتابندگان به سویش، در برآوردن خواسته هایش قرار ده}(دعای عهد) در فراز دیگر آمده است:{ اجعلنا من اعوانه و انصاره ؛ خدایا مرا از یاران و کمک کاران حضرت قرارده }تشکل منتظر نه تنها یاریگر حضرت َ است، بلکه یاریگر یاوران ایشان نیز هست:{ وَانْصُرْ ناصِرِیهِ وَاخْذُل خاذِلِیهِ ؛ یاری کنندهاش را یاری کن و خوارکنندهاش را خوار ساز }(زیارت آل یاسین)

۴ .حق گرا و باطل ستیز
تشکل منتظر تشکلی حقگرا است. شهید بهشتی از تشکل اسالمی تعبیر به تشکل حق دارند. تشکل منتظر نهتنها حقگراست، بلکه با باطل نیز در ستیز است. در ادعیه حضرت با صفت(منیرالحق) معرفی شده است:{ اللَّهُمَّ وَ أَقِمْ بِهِ الْحَقَّ وَ أَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلَ ؛ ای خدا به واسطه وجود ن حضرت حق را برپا دار و اهل باطل را محو و نابود ساز}(دعای ندبه). در دعای افتتاح نیز  آمده است:{ الْلّهُمَّ ما عَرَّفْتَنا مِن الْحَقِّ فَحَمِّلْناهُ ؛ خدایا آنچه را که از حق به ما شناساندهای، تاب تحملش را نیز به ما بده و آنچه را که از رسیدن بدان کوتاه آمدیم، تو ما را بدان برسان} (افتتاح). در فرازی دیگر گفته شده است:{ وَ أَنَا وَلِیٌّ لَکَ بَرِی ءٌ مِنْ عَدُوِّکَ ؛ من دوست شما و دشمن دشمنان شمایم}(زیارت آل یاسین).

۵ .مدافــع مظلومــان و دشــمن مســتکبران
دفاع از مظلومان از دیگر صفات تشکل منتظر است. تشکل منتظر، مدافع مظلومین و دشمن مستکبرین است؛ همانگونه که حضرت اینگونه است:{ یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین ؛ مستضعفان را دستگیری کرده و گردنکشان را زبون کند}(دعای افتتاح)

۶ .تشکل وحدت بخش
تشکل منتظر تشکلی منسجم و یکپارچه نیز هست. همانگونه که حضرت وحدتبخش است، تشکل منتظر نیز یکپارچه و منسجم است در دعای افتتاح میخوانیم :{ اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ کَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا ؛  خدایا بدان حضرت پراکندگی مان را برطرف ساز و گسیختگی مان را دور کن و پریشانى ما را بدو پیوست کن و کمى ما را بدو زیاد ساز}.

۷ .تشکل عدالت محور
از دیگر ویژگی های تشکل منتظر، تنظیم امور بر اساس عدل است. این تشکل میکوشد در درون خود تمامی برنامه ها و فرایندها و ساختارها را بر اساس عدل برگزیند، و در بیرون از مجموعه خود نیز قائم به عدل باشد. این تشکل  کاملی از عدل خواهد بود:{القائم بقسطک} (زیارت آل یاسین). این تشکل باید خود را برای ظهور حضرت آماده سازد و به عنوان عامل برپایی عدالت آن حضرت عمل نماید چه اینکه در زیارت آن حضرت میخوانیم: {یَمْلَأُ اَلْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ مَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً}(زیارت آل یاسین)

دکمه بازگشت به بالا