یادداشت روزیادداشت روز تربیتی

تلنگر

یاسر حسین‌پور

صریح باشید                                                                          

تکرار کنید، خسته نشوید، ادامه دهید. حقیقت آن است که اگرچه فقط بعضی از ما محتاج تکرار «بسیار» هستیم، اما همۀ ما محتاج تکرار -هر چند به نسبت کمتر- هستیم. بسیار بگویید، واضح بگویید. در بعضی مکاتب تربیتی گوشزدهای کنایه‌گونه و یا غیر مستقیم توصیه می‌شد امروز آن مکاتب هیچ اعتباری ندارند. نظر صحیح و مقبول این است که باید خواسته‌ها و انتظارات خود از مخاطب را صریح و واضح بیان کنید. این به مخاطب شما احساس آرامش می‌دهد و در قبال شما راحت‌تر تصمیم می‌گیرد؛ تکلیف او با شما روشن است و شما قوت استدلالی و ارکان عقیدتی و استواری تربیتی خود را با این حساب به رخ می‌کشید. شما اعلام کرده‌اید که خواستۀ شما نظم، احترام متقابل و یا چیز دیگری است. همین موجب پررنگ شدن خطوط قرمزی می‌شود که شما در ادارۀ مجموعۀ تحت نظر خود ترسیم کرده‌اید. حالا شما از استواری مجموعه برخوردارید و هر چند ممکن است عده‌ای را –که مخالف قوانین شما هستند- از خود دور کرده باشید، اما تعداد بیشتری را به دور خود جذب کرده‌اید؛ کسانی که از استواری و قدرت بیشتری برخوردارند.

دکمه بازگشت به بالا