تلنگر

یاسر حسین‌پور

صریح باشید                                                                          

تکرار کنید، خسته نشوید، ادامه دهید. حقیقت آن است که اگرچه فقط بعضی از ما محتاج تکرار «بسیار» هستیم، اما همۀ ما محتاج تکرار -هر چند به نسبت کمتر- هستیم. بسیار بگویید، واضح بگویید. در بعضی مکاتب تربیتی گوشزدهای کنایه‌گونه و یا غیر مستقیم توصیه می‌شد امروز آن مکاتب هیچ اعتباری ندارند. نظر صحیح و مقبول این است که باید خواسته‌ها و انتظارات خود از مخاطب را صریح و واضح بیان کنید. این به مخاطب شما احساس آرامش می‌دهد و در قبال شما راحت‌تر تصمیم می‌گیرد؛ تکلیف او با شما روشن است و شما قوت استدلالی و ارکان عقیدتی و استواری تربیتی خود را با این حساب به رخ می‌کشید. شما اعلام کرده‌اید که خواستۀ شما نظم، احترام متقابل و یا چیز دیگری است. همین موجب پررنگ شدن خطوط قرمزی می‌شود که شما در ادارۀ مجموعۀ تحت نظر خود ترسیم کرده‌اید. حالا شما از استواری مجموعه برخوردارید و هر چند ممکن است عده‌ای را –که مخالف قوانین شما هستند- از خود دور کرده باشید، اما تعداد بیشتری را به دور خود جذب کرده‌اید؛ کسانی که از استواری و قدرت بیشتری برخوردارند.

دکمه بازگشت به بالا