یادداشت روزیادداشت روز تربیتی

تلنگر(۲)

ياسر حسين‌‌پور

یافتن اشیای گم شده در یک اتاق بی نظم و شلخته، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. در حالی که در یک اتاق منظم، به راحتی می‌توان شئ مفقود را پیدا کرد؛ انگار خود اتاق و نظم حاکم بر آن، شما را در یافتن شئ مفقود، کمک می‌کند.

اتاق، مثال خوبی برای سخن است. مخاطب برای یافتن نکات مورد نیاز خود در سخنان منظم که آغاز و انجامی مشخص و سیری منطقی دارد، راحت است و سخنان شما برای او قابل استفاده خواهد بود و از آنجا که «حکمت، گمشدۀ مؤمن است»، می‌تواند گمشدۀ خود را به راحتی بیابد. اما اگر سخن شما مصداق «از هر دری سخنی» باشد، مخاطب برای یافتن آنچه مورد نیاز او است، به سختی می‌افتد. شاید هرگز نتواند چیزی از سخن شما بفهمد و احساس کند چیزی بر اطلاعات او افزوده شده است.

پیش از هر سخنرانی، به ذهن خود اعتماد نکنید و سیر منطقی بحث، سرفصل‌ها و عناوین آن را روی کاغذی کوچک یادداشت کنید. این عادت سخنوران بزرگ بوده است.

دکمه بازگشت به بالا