خانواده چشم انتظار توجه است

جایگاه خانواده                                                                                   

غرب نمونه تمام و کمال اضمحلال خانواده در جامعه است؛ اما جامعه ایرانی، خوشبختانه هنوز متکی بر خانواده و ارتباطات اصیل آن است، هنوز مادر، موجود پاک و بهشتی است، پدر محکم ترین عضودنیای فرزندان است و پدربزرگ و مادربزرگ، مایه های رحمت در زندگی اند. با این همه، زمزمه های ناخوشایندی از آمار طلاق و میزان کار غیرضرور زنان برای کسب پول بیشتر، در جامعه به گوش می رسد.

تحلیلگران مسائل اجتماعی، تحلیل های بسیاری پیرامون آنچه امروز بر سر اخلاق، دین و فرهنگ در غرب آمده است، ارائه کرده اند و شاید فصل مشترک همه این تحلیل ها، نقش خانواده در این میان است، پس از انقلاب صنعتی و محوریت سرمایه و پول در زندگی غربی، دو مانع در برابر این سیل بنیان افکن وجود داشت که به نوعی هر دو در آن دوره به نابودی کشیده شدند؛ یکی «دین» و دیگری «خانواده». دریچه ورود ویروس انقلاب صنعتی به خانواده، از تغییر جایگاه زن، از سلطان خانه به کلفت شرکتهای تولیدی ها و کارخانه ها بود. از آن سو، ستون خیمه خانواده، یعنی مرد هم با غرق شدن در منجلاب اندیشه مادی و کسب پول و شهوت سرمایه، اوقات بیشتری را به کار و اوقات کمتری را به خانواده اختصاص داد و در این شرایط و به مرور زمان، دیگر نه فرزند محل بحث ماند و نه تربیت و خانوادها در حقیقت سرمایه داری، اعضای خانواده را به مجمع الجزایر غیر متحدی تبدیل ساخت که هیچ ارتباطی میان ارکان آن وجود نداشت، فروریزی خانواده، یعنی گسست تار و پود اخلاق در جامعه در چنین شرایطی است که هدف، دیگر سعادته

کمال انسان و تلاش برای رسیدن به جامعه آرمانی نیست؛ همان اتفاقی که در غرب رخ داد

غرب نمونه تمام و کمال اضمحلال خانواده در جامعه است، اما جامعه ایرانی، خوشبختانه هنوز متکی بر خنواده و ارتباطات اصیل آن است، هنوز مادر، موجود پاک و بهشتی است، پدر محکم ترین عضو دنیای فرزندان است و پدربزرگ و مادربزرگ مایه های رحمت در زندگی اند. با این همه، زمزمه های ناخوشایندی از آمار طلاق و میزان کار غیر ضرور زنان برای کسب پول بیشتری در جامعه به گوش می رسد؛ زمزمه هایی از به زیر ده دقیقه رسیدن مکالمه همسران با هم و البته والدین با فرزندان، فحوای کلام دغدغه مندان این عرصه را در برگرفته است که برای درمان این معضلات، باید پشت نهاد خانواده ایستاده باید برای خانواده امروزه با این هجمه تهدیدات، طرح داشت و کار فکری و تربیتی گرد

آنچه در بیان سیاستهای کلی «خانواده» توسط مقام معظم رهبری آمد و ابلاغ شده نمونه ای کامل از این گونه طرح ها است؛ اما آیا این ابلاغ، تمام مشکلات حول موضوع خانواده را مرتفع می کشد؟ پاسخ قاطعانه اخیره است سیاست هایی این چنین برای اجرا، نیاز به پیوست فرهنگی دارنده عزم ملی و دولتی می خواهد و البته برای شان یک آن باید حلقه های فکری تشکیل داد. سیاستهای کلی خانواده جهت سوق دادن موضوع خانواده را در جامعه مشخص می کند و حرکت به آن سمت همت دیگری می طلبد

برای چنین امری، در ابتدا اهالی فرهنگ و دین باید برای ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت

و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن، بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزنده وحدت میان مسئولین را خواستار شوند و از آنها محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی» را مطالبه کنند. هر فردی در جامعه باید برای

برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقای هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه بکوشد و سعی در ایجاد یک نهضت فراگیر ملی، برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشد. مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و تمامی نهادهای فرهنگی باید برای اثفی تجرد در جامعه، با وضع سیاست های اجرایی، قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزش گذاری، به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی» گام های عملی بردارند

باید امیدوار بود که با ابلاغ سیاستهای کلی خانواده در آینده ای نزدیک با همت مسئولین اندیشمندان، فرهنگ سازان و آحاد مردم، تغمدهایی خوش از بهبود وضعیت اخلاق در جامعه اسلامی شنیده شود و توان مصروف شده در نگرانی های هرچند کوچک این روزها به تلاشی برای ایجاد یک جامعه آرمانی تبدیل گرده

پینوشت:

(۱) عبارتهای داخل گیومه از متن ابلاغ سیاستهای کلی خانواده مقام معظم رهبری می باشد

دکمه بازگشت به بالا
🏠 صفحه اصلی
🏠 صفحه اصلی