خوب بپرسیم و خوب بشنویم!

در باب علم امام در مباحث دینی ، سخنها رفته است و مباحث زیادی در این باره گفته و نوشته شده است . اینکه دامنه علم امام تا کجاست و چه زمانی و تحت چه شرایطی امام معصوم از این علم استفاده می کند بحثی است که نیاز به تحقیق و مطالعه مفصلی در جای دیگر دارد . اما نکته ای که در این میان مورد توجه است موضوع پرسشگری جوامع معاصر از ائمه ( علیهم السلام ) است . ائمه اطهار ( علیهم السلام ) در طول حیات خود همواره مردم را به پرسشگری و ایجاد این روحیه در بین آنها تشویق می کردند . تشویق به داشتن این روحیه دارای ثمرات زیادی بوده است ؛ از جمله بسط و گسترش علم و همچنین ایجاد فضای آزاداندیشی.
در فضـای آزاداندیشی و پرسشگری مشکلات فکری و علمی جامعه به مرور حل خواهد شد و جامعه حرکت خود به سمت پیشرفت و تکامل را طی خواهد کرد . از طرف دیگر اگر جامعه از این روحیه بی بهره باشد و یا مردم به احیای این روحیه در خود احساس بی نیازی کنند راه برای حضور انحرافات فکری و رفتاری ، هموار خواهد شد . بنابراین تفکر آزاد علاوه بر خلق مفاهیم و راه حلهای علمی و عملی ، در نقد و ابهام زدایی نیز نقش موثر و پررنگی را ایفا خواهد کرد و در این فضاست که حق خود را آشکار می کند . در جامعه ای که اندیشه آزاد و آزاداندیشی از آن رخت بربسته است ، « حقیقت » زیر انبوهی از نادانیها و جهالتها دفن می شود و دست یافتن به آن بسیار دشوار خواهد بود .
رشد تمدنهای غرب و شرق در بستر آزاداندیشی و پرسشگری بوده است و یکی از دلایل افول این تمدنها نیز به واسطهٔ روی گرداندن از این ویژگی بوده است . با نگاهی به دوران اموی در تاریخ اسلام و یا قرون وسطی در غرب ، این حقیقت به خوبی روشن می شود .
در عصر حاضر نیز اگر جامعه اسلامی به دنبال بنانهادن تمدن نوین اسلامی است به ناچار باید این روحیه را در میان خود پرورش دهد . برای دستیابی به این منظور نیز چاره ای جز تلاش همگانی برای عمومی شدن این فرهنگ نیست و هر یک از اعضای جامعه در هر جایگاهی که قرار دارند باید بتوانند یک پرسشگر خوب و یک پاسخ گوی خوب نیز باشند . در این میان نقش مربیان و اهل فرهنگ نقشی بی بدیل و حساس است . مربی خوب مربیای است که در ابتدا یک پرسشگر خوب باشد و به متربی خود نیز اجازه دهد تا این ویژگی در او نه تنها از بین نرود بلکه هـر روز جـان تازه ای با پرسشی جدید و نو بگیرد .
ماه نامه راهنما در بیست و دومین شماره خود با بررسی بخشی از ابعاد آزاداندیشی و تفکر آزاد ، سعی بر این دارد تا برخی از راه حلهای کاربردی را در جهت احیای این روحیه بیان کند . گرچه آنچه در این شماره ذکر شده تمام ابعاد این امر مهم نیست ولی همین صفحات محدود بیانگر ارزش و اهمیت آزاداندیشی و نقش مهم و تاثیرگذار مربیان عزیز در این امر خواهد بود .

دکمه بازگشت به بالا