خیمه دخترانه

آزاده نیاز

از آنجایی که اجرای طرح خیمه های معرفت در راستای تحقق تربیت نیروهای متعهد و به منظور نقش آفرینی در عرصه های حساس نظام جمهوری اسلامی می باشد لذا برماست تا به عنوان هادیان این طریق و مربیان این مسیر تربیتی با آگاهی از اهداف و داشتن تصویری شفاف از آنچه ما به عنوان محوریت آن در نظر گرفته می شویم نسبت به برداشتن گامهایی به جا و مناسب در جهت تحقق اهداف تلاش کنیم. و اما آنچه ما را بر آن داشت تا ستونی اختصاصی برای این بحث در نظر بگیریم برخورداری این محفل معرفت از حضور حداکثر دختران عزیزمان در سراسر کشور و دغدغه نداشتن محتوائی خاص این مخاطب ویژه می باشد.

آنچه در خصوص تشکیل و برپائی خیمه معرفت به تفکیک دختران و پسران می توان در این فرصت اشاره کرد این است که خیمه های دختران و پسران در برخی حوزه ها و موضوعات می توانند محتواهای مشترکی داشته باشند. اما بدیهی است که در خصوص توجه به ویژگی های دختران و نقش هایی که در آینده جامعه مجموعه آنها را باید مدیریت کنند. ضرورت پرداختن به تفکیک مباحث و مسائل مورد نیاز و خاص خیمه معرفت دخترانه را بیش از پیش نمایان می سازد.

در خصوص مربی این خیمه می توان به مورد توجه بودن توانایی برقراری ارتباط و همچنین ظرفیت برقراری ارتباط اشاره کرد. چرا که مخاطب دختر این خیمه ها به لحاظ دارا بودن شرایط ویژه عاطفی نباید در این ارتباط مورد آسیب واقع شود و در عین اینکه ارتباطی صمیمی، نزدیک و موثر برقرار می شود دچار آسیب های افراط و تفریطی هم در این رابطه نشود. که البته عوامل ایمان، تجربه، تاهل و فاصله سنی در خصوص کمتر کردن این آسیب می توانند مورد توجه باشند.

از جمله نکات دیگری که به نظر می رسد باید در این محفل با توجه به مخاطب ویژه اش مورد الحاظ واقع شود نوع استیل و پوشش مربی، نوع تحصیلات مربی، مدرسه ای یا فرا مدرسه ای بودن خیمه (حساسیت دختران به هم خیمه بودن با نبودن با همکلاسی شان) ساعت برگزاری جلسه خیمه، مدت زمان جلسه، حتی پذیرایی جلسه و مقرون شدن جلسه خیمه با بازی و تفریح و … باشد.

نکات ذکر شده و دغدغه های مدنظر در رابطه با تشکیل خیمه معرفت دخترانه با شرایط و ویژگی های خاص خودش ما را بر آن داشت تا به انگاهی ویژه این مسئله را دنبال کنیم و در برنامه های سال جاری اتحادیه تا حدی این مسئله را مرتفع سازیم. که از این دست می توان به برگزاری جلسه پاسخ به سوالات دختران جوان در جمع مسئولین واحد خواهران استانها و بحث هویت دختران در جمع دختران مجمع مرکزی با حضور سرکار خانم دکتر فرهمندپور و سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی در همایش فانوس و راه اشاره کرد.

عزیزان و همراهان در این مجال تلاش ما بر این است که هم از نظرات و ایده های ارزنده شما عزیزان در جهت هر چه پر بارتر کردن این بحث استفاده کنیم و هم محتواهای ویژه دخترانه مان را خدمت شما بزرگوران ارائه خواهیم کرد باشد که با همت و همراهی جمع شما خیمه های دخترانه ارزشمندتر و کاراتری فراهم آوریم.

دکمه بازگشت به بالا