پیشنهاد هفته

دفاع از حقوق زن

دفاع از حقوق زن

نویسنده: محمد حکیمی

ناشر: دفنر نشر فرهنگ اسلامی

۱۳۸۹

«در آیندۀ تاریخ و دوران ظهور نیز، زنان نقش اجتماعی مهمی دارند و در انقلاب جهانی امام مهدی(عج) مشارکت می‌کنند و نخبگانی از ایشان در کادر آن انقلاب قرار دارند.

امام باقر(ع): و یجیءُ والله ثلاثمأهٍ و بِضعه عَشَرَ رجلاً فیهم خمسون امرأهً.

به خدا سوگند سیصد و سیزده تن از مردان نزد او آیند که با آنان پنجاه زن نیز هست.

این موضوع نقش اجتماعی زنان را در آینده می‌رساند. به ویژه با توجه به اینکه هستۀ نخستین یاران امام موعود(عج)، از فهم و درک و دین باوری و دین شناسی ژرفی برخوردارند و شخصیت ممتاز و استثنایی هستند و شرکت در این گروه، دانش و بینش و توان فکری و علمی و قدرت روحی ویژه می‌طلبد. بر اساس ضرورت آمادگی برای دوران ظهور -دست کم در جامعۀ منتظر- زنان پیش از ظهور باید در پهنۀ ژرف شناسی دین (فقه و فقاهت) و درک درست از مدیریت‌های اجتماعی و زمامداری، گام بگذارند و آمادگی‌ها و تناسب‌هایی در این سطح در خویش پدید آورند تا بتوانند در آن دگرگونی و انقلاب بزرگ جهانی، شرکت کنند.»(صص۳۰-۴۰)

کتاب «دفاع از حقوق زن» تحلیلی است از نگاه اسلام به زن، که این را در قالب طرحی ساده، اما دقیق از گذشته (صدر اسلام) تا آینده (ظهور) دنبال می‌کند. اثر تحقیقی استاد محمد حکیمی با نگاه ژرف به مبانی اندیشۀ اسلامی دربارۀ زن، در حقیقت پاسخی است به نگاه فمینیستی غرب به زن. استاد حکیمی در این کتاب با بهره‌گیری از آیات قرآنی و تعالیم حدیثی، به دنبال اثبات برتری نگرش اسلام بر مکاتبی است که می‌کوشند زن را از عالَم خویش جدا کنند، ویژگی‌های انکار ناپذیر هستیِ زنانه را منکر شوند، تا بتوانند زن را در برابر مرد قرار دهند.

کتاب دفاع از حقوق زن، برندۀ جایزۀ کتاب برگزیدۀ سال حوزه (۱۳۷۹) است.

دکمه بازگشت به بالا