راه‌نما

دوهفته‌نامه معرفتی-تربیتی مربیان

دوره جدید ننشریه معرفتی – تربیتی راهنما از اردیبهشت‌ماه سال جاری (به صورت دوهفته‌نامه) در حال انتشار است.

این نشریه به صاحب امتیازی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، در موضوعات معرفتی- تربیتی، با مخاطب هدف مربیان اتحادیه، پس از استراحتی دوساله منتشر شده‌است.

همچنین مربیان و فعالان حوزه تربیت از دیگر مخاطبان مخاطبان این نشریه‌ تربیتی می‌باشند.

مباحث و مطالب نشریه راهنما، در سه سرویس تربیت، تشکل و مهارت؛ در ۱۵ شماره منتشر شده و انتشار آن ادامه دارد.

عناوین نشریه‌های منتشر شده: 

 

 

دکمه بازگشت به بالا
🏠 صفحه اصلی
🏠 صفحه اصلی