رویداد نو

بسته‌ آموزشی خانواده با موضوع خانواده و نوجوان منتشر شد.

این بسته‌ها به سفارش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان با مخاطب خانواده‌هایی که فرزند ۱۴ الی ۲۰ ساله دارند تهیه و تنظیم می‌شوند.

هدف این بسته‌ها، آموزش نحوه مواجهه و ارائه راهکارهایی به خانواده نوجوان در مواجهه با چالش‌هایی جدید است. چالش‌های مهمی که با توجه به شرایط و تغییرات نوجوان امروز، واقع شدنشان از احتمال بالایی برخوردار است.

🔰 مرکز آینده‌سازان، در این بسته آموزشی، به سراغ موضوع مهم نوجوان و ارتباطات او رفته و این مسئله را در سه قسمت با عناوین زیر تولید نموده است:

قسمت اول: من منم
با موضوع استقلال‌خواهی نوجوان

قسمت دوم: من و دوستام
با موضوع ارتباط با دوستان

قسمت سوم:من و خودم
با موضوع ارتباط با خود

فرایند تولید این بسته، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با چند نوجوان امروز (به عنوان مطالعه موردی) بوده و سعی شده که خواسته‌های نوجوانان در ارتباط با موضوع از زبان خود ایشان شنیده بشود.

این بسته آموزشی، در ضمن ارائه دیدگاه‌های قشر دانش‌آموز در خصوص دوستی‌های دوره نوجوانی، به سراغ والدین یکی از همین دانش‌آموزان (در هر قسمت) رفته تا بتواند موضوع مربوطه را از منظر ایشان نیز، برای مخاطب تشریح نماید.
🔹 در پایان هر بسته نیز استاد ارجمندی که در زمینه روانشناسی نوجوان تخصص دارند، به ارائه راهکارهایی در خصوص چگونگی مواجهه با این مسائل می‌پردازند.

لینک مشاهده قسمت اول

لینک مشاهده قسمت دوم

لینک مشاهده قسمت سوم 

دکمه بازگشت به بالا