الگوی تعالی دختران معرفی

ریاحین الشریعه

موضوع این کتاب در شرح حال بانوان دانشمند شیعه است. به گفته محلاتی بسیاری از شخصیت‌های زن شیعه که در منابع دیگر نیامده است در این کتاب معرفی شده‌اند

جلد سوم این کتاب سه فصل دارد؛ در فصل نخست درباره مادران ائمه به اختصار توضیحاتی داده شده است. نویسنده در فصل دوم زندگی حضرت زینب(س) شامل ولادت کنیه‌ها والقاب، علم فضایل، وقایع کربلا، خطبه‌ها سخنرانی‌ها در کوفه و شام و… مطالبی ارائه نموده است و در ادامه این فصل به بررسی شخصیت سایر بانوان کربلا می‌پردازد. از فصل سوم به بعد وارد بررسی شخصیت و شرح حال بانوان دانشمند شیعه می‌شود، فصل سوم جلد سوم به حرف الف بانوان شیعه می‌پردازد.

جلد چهارم از حرف ب تاآخر حرف عین و جلد پنجم از حرف ف تا آخر الفبا را شامل می‌شود. در فصل دوم جلد ۵ و جلد ششم به شرح حال مشاهیر بانوان امت‌های گذشته مثل حوا، ساره همسر ابراهیم، آسیه همسر فرعون تا عصر قاجار چون پروین اعتصامی پرداخته است. مولف در مقدمه جلد ششم می‌گوید این جلد اختصاص به بانوان شیعه ندارد، بلکه هر بانویی که کمال شهرت یا آثاری داشته است را معرفی کرده است. او سرانجام کتاب را با مناقبی از حضرت زهرا(س) به پایان می‌برد

دکمه بازگشت به بالا