شبکه های اجتماعی تهدید یا فرصت ؟

انسان موجودی اجتماعی است و از بدو تولد ، زیستی اجتماعی داشته است . در گذر ایام شیوه های روابط اجتماعی اش پیچیده و گسترده تر شده است . در این قرن با شکل گیری فضای مجازی و راه اندازی شبکه های مجازی ، شکل نوینی از روابط اجتماعی آغاز گردید . روابطی مجازی که گاهی باعث از بین رفتن روابط حقیقی میان انسانها شد . کاربردهایی که شبکه های اجتماعی دارد ، بی شک یکی از مهمترین مباحث دوران معاصر در جامعه ماست و تاثیرات قابل توجهی که از خود بر جای می گذارد و حتی گاهی سرنوشت یک دولت یا ملت را دست خوش تغییر می کند . این روزها با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی خصوصا قشر جوان و نوجوان از شبکه‌های اجتماعی ، بررسی مسائل مربوط به این شبکه‌ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه ریزی دقیق ، ضروری است . شبکه‌های اجتماعی را از جنبه‌های مختلف می توان مورد کنکاش و ارزیابی قرار داد . و ارتباط آسان و سریع ، انتقال مفاهیم با روشهای مختلف و در غالب‌های مختلف جذاب ، گسترش مخاطبین و … همه فرصت‌هایی هستند که شبکه های اجتماعی در اختیار انسان قرار می هند .
که از طرف دیگر تهدیدی جدی برای جسم و روان کسانی است که در ارتباط با این شبکه‌ها افراط می کنند . متاسفانه آمار استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران بسیار نگران کننده است به صورتی کا متوسط استفاده از شبکه‌ها اجتماعی در جهان بین ۷ الی ۹ ساعت در هفته است ؛ در حالی که استفاده روزانه از شبکه‌های اجتماعی در ایران بین ۷ الی ۹ ساعت گزارش شده است . این آمار علاوه بر این که زنگ خطری برای اعتیاد مدرن در ایران است مسئله دیگری را نیز متذکر می شود و آن این است که در حدود یک سوم فعالیت‌های روزانه یک فرد ایرانی تحت تاثیر مستقیم دنیای مجازیست . امروزه این شبکه‌های بدون مرز ، به مهمترین صحنه‌های تضادهای فرهنگی کشورها تبدیل شده اند و بر متصدیان امور فرهنگی است تا با تدبیر و برنامه ریزی خود ، جامعه را از کنار این تهدیدها با کمترین آسیب عبور دهند و در عین حال با استفاده از فرصتهایی که این ابزارها در اختیار مردم قرار داده اند ، شیوه‌های استفاده مشروع و منطقی را از این شبکه‌ها برای افراد جامعه تشریح کنند.

دکمه بازگشت به بالا