لطفاً اسراف نکنید

استعداد یابی و  استعداد شناسی                                                                  

این همه استعداد مخاطب و این همه فرصت تأثیرگذاری اگر با اهمال و سهل‌انگاری و یا کوتاهی روبه‌رو شود، چیزی جز اسراف نخواهد بود؛ اسراف استعداد، عمر، توانایی‌ها و قابلیت‌ها. از بین رفتن فرصت تربیت و تأثیرگذاری دائم و عمیق، حتماً از بزرگ‌ترین اسراف‌ها است. مربی باید مسرف نباشد. باور کنید شما می‌توانید شخصیت مخاطب را آن گونه که شایسته است، شکل دهید و مسیر زندگی او را به نحو شایسته تغییر دهید. نسل امیدوار، شجاع، با اعتماد به نفس، متعهد و مؤمن را نه کس دیگری، بلکه شما تربیت می‌کنید. یک سال زمان کمی نیست؛ این فرصت را هدر ندهید.

 

دکمه بازگشت به بالا