معلم شهید

پرونده ویژه شهادت آیت الله مرتضی مطهری و روز معلم

شامل:

یادداشت و مقاله

اینجا مخاطب مهم است

انسان خوی پذیر و خصلت پذیر

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری با نگاه تربیتی

طرح بحث مطالعه هدفمند

کلیپ

موشن گرافیک شهید مطهری و روز معلم

جایگاه و ارزش معلم

ارزش معلم در بیان رهبر انقلاب

ارزش علم و جایگاه معلم

انیمیشن معلم عشق – برداشتی آزاد از زندگی شهید مطهری

تصاویر

اینفوگرافیک

عکس نوشته

صوت

ارزش معلم در نگاه آیت الله فلسفی (ره)

اندیشه تربیتی شهید مطهری – دکتر محمدصالح هاشمی گلپایگانی

 

دکمه بازگشت به بالا