یادداشت روزیادداشت روز اجتماعییادداشت روز تربیتی

هنر سخن با نوجوان و جوان

محمدرضا صفی‌خانی

Football coach coaching children. Soccer football training session for children. Young coach teaching kids on football field. Football tactic education. Coach explains the strategy of the game

روش‌های زیادی جهت اجرای برنامه‌های شاد و جذاب برای نوجوانان و جوانان وجود دارد. همۀ مربیان معتقدند که اشکال عمدۀ برخی از برنامه‌های مخصوص نوجوانان و جوانان دوچیز است: محتوای ضعیف و نامرتب بودن مطالب ارائه شده.

مجری قوی و توانمند، کسی است که محتوایی غنی، سودمند، جالب، سازنده و نو را در قالبی پیوسته، مرتبط و منسجم ارائه کند.

ضعیف بودن محتوا، حاصلی به جز هدر رفتن وقت و نیرو نخواهد داشت و نامرتب بودن مطالب، موجب می‌شود که مربیِ دارای معلومات قوی و دانسته‌های فراوان، هنگام روبه‌رو شدن با نوجوان و جوان، نداند از کجا باید شروع کرد.

امام علی(ع) فرمودند: «احسنُ الکلام مازاله حُسن النّظام و فهمه الخاص و العام»(۱)؛ بهترین سخن آن است که به نظام نیکو  آراسته شده باشد و خواص و عامۀ مردم، آن را بفهمند. پس قرار دادن هر مطلب در جای خود و تنظیم منطقی مجموعۀ سخن، یک هنر است.

مربیان محبوب

محبوبیت مربی نزد متربی، اولین شرط تأثیرگذاری او بر آنان است. وجود علاقه و محبت میان استاد و شاگرد نیز، تا حد زیادی به میزان رعایت عدل و انصاف از طرف مربی بستگی دارد. امام علی(ع) فرمودند: سه خصلت موجب محبت می‌شود: خوش‌خویی، مهربانی و فروتنی.(۲)

البته از آنجا که شاگردان، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی با یکدیگر متفاوتند، در حل مشکلات روحی آنان نیز باید متفاوت برخورد کرد.

پس، مربی محبوب کسی است که:

  1. تفاوت‌های فردی نوجوان و جوان را بشناسد.
  2. با نوجوان و جوان به سبب شرایط جسمی و روحی‌اش رفتار نماید.
  3. نسبت به همۀ شاگردان روحیۀ عفو، اغماض و ارفاق داشته باشد.
  4. حتی الامکان عذر متربیان را بپذیرد.
  5. رازدار و محرم اسرار باشد.
  6. شاگردان را هرگز به خود وابسته نکند.

 

پی‌نوشت‌ها:

(۱) غررالحکم، ج۱، ص۲۰۶٫

(۲) همان، ص۲۵۵٫

دکمه بازگشت به بالا