کتاب کار مربی «راه»

کتابِ کار مربی (راه) به منظور بهره‌برداری شبکۀ پشتیبان اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و با محوریت آیه سال تدوین شده‌است؛ اما این سخن به معنی عدم کاربرد آن برای دیگر یاران قرآنی و علاقه‌مندان و فعالان تربیتی نیست. کتاب کار «راه» تأکید و توجه ویژۀ مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان، بر استفاده از منابع امین و معتبر دینی، آیات و روایات و تفاسیر تراز و همچنین نگاه ویژه به مخاطب تشکیلاتی‌است، که موجب شده‌است تا کتاب کار مربی (راه) فرصتی برای تبیین و تفهیم آموزه‌های تربیتی آیات ۷۷ و ۷۸ سورۀ حج به دانش‌آموز باشد.

برخی ویژگی‌های کتاب کار راه:

  • رویکرد تربیتی
  • قرآنی بودن محتوا
  • مشارکت دانش آموز در بحث
  • تحلیل محوری با ایجاد بستر تأمل و تفکر
دکمه بازگشت به بالا