پیشنهاد هفته

کرامت انسان در قرآن

 معرفی کتاب «کرامت انسان در قرآن»

انسان‌شناسی یکی از مقولات بنیادی در اندیشه معاصر است. امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه انسان‌شناسی، بحث کرامت انسان است که در میان مکاتب گوناگون الهی و بشری رویکردهای متفاوتی را موجب گردیده است. کتاب کرامت انسان در قرآن تألیف دکتر بهروز یدالله‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه بابل، یکی از بهترین پژوهش‌های صورت گرفته در حدود کرامت انسان، مبانی و خاستگاه‌‌‌‌‌‌ آن، چیستی و ماهیت کرامت انسان، عناصر کرامت ستیز و پرداختن به آثار و لوازم و مؤلفه‌های کرامت انسان است.

این کتاب در چهار فصل تنظیم گردیده است که فصل اول اختصاص دارد به بررسی کرامت انسان در نظام معنای قرآن که ضمن تحلیل مفاهیم کرامت، انسان و واژگان مرتبط، به بیان دیدگاه‌های موجود در بین اعراب جاهلی پیش از نزول قرآن کریم و همچنین مهم‌ترین دیدگاه‌های موجود در زمینه کرامت انسانی پرداخته است.

برشمردن مبانی ذکر شده در قرآن کریم برای کرامت انسانی، مبانی کرامت اکتسابی، ویژگی‌های کرامت اکتسابی که شامل ایمان و عمل صالح می‌باشد، از مهم‌ترین موضوعات مطرح در فصل دوم کتاب است.

فصل سوم کتاب با عنوان «موانع کرامت انسانی از دیدگاه قرآن» به بررسی موانع فردی و اجتماعی کرامت انسانی که در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است پرداخته شده و در ادامه رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است.

در فصل پایانی کتاب تلاش شده است تا به لوازم کرامت انسان و راه‌های پاسداشت آن از منظر قرآن کریم پرداخته شود و به این مسئله نیز توجه گردد که لازمه کرامت انسان در زندگی چیست و چگونه می‌توان کرامت‌مندی انسان‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی‌شان دریافت؟

این کتاب در سیصد صفحه و به همت نشر ادیان در سال ۱۳۹۱ در قم به چاپ رسیده است و می‌تواند در روشن نمودن دیدگاه اسلامی نسبت به موضوع کرامت انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات قرآنی و موضوعی که در میان مکاتب الهی و بشری دارای رویکردهای مختلف و قابل مناقشه است، بسیار مفید باشد.

دکمه بازگشت به بالا