جایگاه خدا محوری در سیاست گذاری عمومی


نشریه: اسلام و پژوهش های مدیریتی

موضوع مقاله: جایگاه خدا محوری در سیاست گذاری عمومی

نویسنده: سید محمدحسین هاشمیان-عزیزالله خلیلی

§        سیاست ( اداره کردن)    

ü      معنای عام: هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی و چه اجتماعی (علم اداره کردن دولت)

ü      معنای خاص: هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور سیاسی است (سیاست گذاری سازمانی و عمومی)

 

§        سیاست گذاری عمومی:مجموعه تصمیم های فرآیندی دولت مداران که از درک مشکل شروع و به حل آن ختم می گردد.

·        پرسشهای اصلی:  سیاست گذاری عمومی چگونه می تواند از خدا محوری متاثر باشد؟

·        مفاهیم:

§        سیاست ( اداره کردن)    

ü      معنای عام: هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی و چه اجتماعی (علم اداره کردن دولت)

ü      معنای خاص: هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور سیاسی است (سیاست گذاری سازمانی و عمومی)

§        سیاست گذاری عمومی:مجموعه تصمیم های فرآیندی دولت مداران که از درک مشکل شروع و به حل آن ختم می گردد.

§        خدا محوری        

ü      مفهوم رب    

v       ربوبیت تکوینی: خلق موجودات /تدبیر امور

v       ربوبیت تشریعی: حق قانونگذاری برای مخلوقات خداوند، از جمله انسان را کسی جز خدای متعال ندارد

v       نقش ربوبیت تشریعی در سیاست گذاری برای زندگی و سعادت دنیایی و اخروی انسان ها،مختص خداوند است.

·        نقش خدا محوری در سیاست گذاری : تشخیص مشکل، ارائه راه حل، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی سیاست ها براساس دیدگاه اسلام با محوریت حاکمیت خداوند که کاملا با نگاه انسان محوری متفاوت است؛ بنابراین در نتایج نیز متفاوت خواهد بود.

·        نقش خدا محوری در محتوای سیاست گذاری :

ü      استنادهای عقلی 

v       سیاست گذاری بر اساس 

o       انسان شناسی:  

Ø     تامین کننده نیازهای جسمی و روحی بشر

Ø     تکامل بخشی مادی و معنوی

Ø     تامین کننده مصالح واقعی انسان

o       بی طرفی:       

Ø     بی توجهی به سود شخصی ،گروهی، سازمانی و…

Ø     به توجهی به نفسانیات و غرایز

o       مصالح فرد و جامعه

o       در فضای عاری از غفلت و نسیان

ü      استنادهای نقلی       

v       آیات [۱] و روایت[۲]: اسلام تنها دین مقبول الهی

v       حکم = قانون ، فرمان و داوری مختص خداوند است [۳]

v       نکوهش کسانی که برای خود حق قانون گذاری قائلند.[۴]

v       ضرورت پیروی از حکم الهی [۵]

v       نفی رجوع به طاغوت[۶]

              نقش خدا محوری در سیاست گذاری امری عیان است. یعنی سیاست نظام اسلامی باید براساس دستور الهی صورت گیرد. و درصورت نبود دستور الهی در امر سیاسسست  باید کارشناسان دینی به تشخیص آن بپردازند.

·        نقش خدا محوری در فرآیند سیاست گذاری            

ü      خدا محوری و سیاست آموزشی:              

v       همگانی بودن آموزش

v       آموزش مطابق با ربوبیت تشریعی

v       تامین کننده سعادت دنیایی و اخروی افراد

ü      خدا محوری و سیاست های امنیتی:

v       قدرتی که مانع تهدید کشور و مردم جامعه اسلامی باشد

v       موجب تهدید و ترس کشورهای دیگر نشود

ü      خدا محوری و سیاست های اعتقادی:            

v       نفی سیاست بازار آزاد و نه مالکیت خصوصی.

v       تایید سیاست کنترلی برای اداره بازار با توجه به استقلال افراد در بهره بری از سرمایه خود[۱]سوره مبارکه آل عمران.آیه ۸۵

[۲]نهج البلاغه .ش۱۲۵

[۳]سوره ی مبارکه یوسف .آیه ۴۰- سوره ی مبارکه شورا آیه ۱۰

[۴]سوره ی مبارکه نمل آیه ۱۱۶

[۵]سوره ی مبارکه مائده آیات ۴۹ و ۴۷ و۴۴

[۶]سوره ی مبارکه نساء آیه ی ۵۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا