واكاوي اتهام بهاء الله بر باور طاهره

واكاوي اتهام بهاء الله بر باور طاهره

بهاء الله : باور طاهره مروج خون ریزی و سفک دماء

در دوران نوجوانی با یک چوبدستی دم در آغل گوسفندان می‌ایستادم و برای سرگرم کردن خودم، هنگام خارج شدن گوسفندان، چوبدستی را جلوی پایشان می‌گرفتم جوری که مجبور به پریدن از روی آن می‌شدند. پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می‌پریدند، چوبدستی را کنار می‌کشیدم، اما بقیه گوسفندان هم با رسیدن به این نقطه از روی مانع خیالی می‌پریدند.

تنها دلیل پرش آنها این بود که گوسفندان جلویی در آن نقطه پریده بودند. گوسفند تنها موجودی نیست که از این گرایش برخوردار است. تعداد زیادی از آدم‌ها نیز مایل به انجام کارهایی هستند که دیگران انجامش می‌دهند؛ مایل به باور کردن چیزهایی هستند که دیگران به آن باور دارند، مایل به پذیرش بی‌چون و چرای چیزهایی هستند که دیگران قبولش دارند.

وقتی خودت را همصدا با اکثریت می‌بینی، وقت آن است که بنشینی و عمیقاً فکر کنی.

وقتی به فرقه ها و مرام های مختلف نگاه می اندازیم همین رویه را مشاهده می کنیم. معمولا قطبی و رهبری وجود دارد که پیروان آن بی چون و چرا از وی اطاعت می کنند، بدون این که به عقل و خرد خود برای تحلیل مسائل رجوع کنند و چشمانشان را باز نمایند. جامعه بهائی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در موارد بسیار می توان این مدل رفتار را در جامعه بهائی مشاهده کرد، آنجا که بهائیان بدون هیچ گونه کنکاش، سوال، تفکر و تحقیقی تمام بیانات بیت العدل را قبول کرده، چشم بسته اوامر او را اجرا می کنند. به طور خاص، در سلسله مقالاتی که تا به حال دوازده مورد از آن را ارائه کرده ایم به تحلیل باور طاهره از منظر جناب بهاءالله پرداخته ایم. در مقالات گذشته نشان دادیم که با وجود سرکوب، تخطئه، و اتهامات پیاپیی که جناب بهاءالله به باور طاهره وارد ساخته است، بیت العدل و به دنبال آن و به پیروی از آن بهائیان برای به نتیجه رسیدن اهداف تبلیغی خود، به تجلیل و تمجید باور طاهره پرداخته، برای وی سمینار های بزرگداشت برقرار کرده، و باور او را متجدد و آزادی خواه حقوق بانوان معرفی می کنند. در این راستا یکی از نمونه های مشهور از بیانات بیت العدل در مورد باور طاهره را مرور کردیم. این سازمان در پیام ۲۰ ژوئن ۲۰۰۸ می گوید:

طاهره، آن شیرزن بی‌مثیل تاریخ ایران، در سال ۱۲۲۷ شمسی، زمانی که فعّالیّت‌های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی از نقاط عالم تازه در حال نضج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادی زنان قیام نمود.

بهائیان نیز بدون این که به تفکر بپردازند و تحقیق و  تحرری حقیقت نمایند، بدون این که به سخنان جناب بهاءالله در مورد باور طاهره توجهی نشان دهند کور کورانه از پیشوای کنونی خود تبعیت کرده و هدف و غایت باور طاهره را، بهبود وضع اوضاع اجتماعی زنان و قیام برای آزادی زنان جلوه می دهند. این در حالی است که بنیانگذار بهائیت جناب بهاءالله نظری غیر از این دارد. در این مقاله دوازده مورد گذشته از اتهامات وی با باور طاهره را مرور مختصری می کنیم و اتهام سیزدهم را تقدیم می کنیم.

اتهامات جناب بهاءالله به باور طاهره به قرار زیر است:

۱- جناب بهاءالله در مجموعه الواح مبارکه صفحه ۲۷۸ باور طاهره را جدال کننده و نزاع گر معرفی می کند.

۲- در همان مدرک، ایشان پیروان باور طاهره را درندگان ارض توصیف می کند. در صفحه ۵۲ همان مدرک جناب بهاءالله ۵ مورد اتهام دیگر به باور طاهره وارد می کند که به قرار زیر اند:

۳- از جمله دستورات باور طاهره ضرب الرقاب، زدن گردن انسان ها است

۴- همچنین، حرق کتب یا سوزاندن کتاب ها از جمله اعمال پیروان آن بوده است

۵- بعلاوه، گوشه گیری و عدم معاشرت با اقوام و ملل دیگر از جمله دستورات باور طاهره می باشد.

۶- فنای احزاب، یا قتل عام اقوام و احزاب دیگر امر چنین باوری است. جناب بهاءالله موارد ۳ الی ۶ را به چهار سد عظیم باور طاهره توصیف می کند که با ظهور خود آنها را از میان برداشت.

۷- ایشان حاصل باور طاهره را ایجاد صفات سبعی و یا خلق و خوی درنده خویی می داند.

۸- از جمله دستورات دیگر باور طاهره عدم استفاده از لباس اجنبیه می باشد. پیروان چنین باوری از پوشیدن لباس ها ملل دیگر نهی شده اند. جناب بهاءالله این مطلب را در اقتدارات صفحه ۲۹ مطرح کرده اند و به پیروان خود بشارت داده اند که این حکم را نسخ نموده اند. نسخ این حکم نشان از مناسب نبودن آن در چشم جناب بهادالله دارد.

۹- در مائده آسمان جلد ۸، صفحه ۱۸۶، جناب بهاءالله باور طاهره را تند رو و فتنه گر معرفی می کند. به گونه ای که به جای همدردی با ملل دیگر، پیروان آن به تحریک عواطف و هنجار شکنی می پرداخته اند.

۱۰- اتهام دهم جناب بهاءالله نسبت به باور طاهر این است که ایشان حاصل چنین باوری را ایجاد فساد می داند و پیروان آن را طائفه اهل فساد می داند. این مسئله در مائده آسمانی جلد ۷، صفحه ۱۳۸ آمده است.

۱۱- در ادامه همان مدرک جناب بهاءالله، نتیجه دیگر چنین باوری را سست شدن ایمان دانسته و عنوان می کند که چنین باوری باعث لرزه افتادن در ستون های ایمان است. 

۱۲- ایشان اتهام دوازدهم را این گونه بر باور طاهره وارد می آورد که این باور باعث می شود، باورمندان آن از عدالت عدول کرده اموال مردم را بدون اذن آنها تصرف کنند. در واقع، از جمله اعمالی که چنین باورمندانی انجام می داده اند، دزدی اموال مردم بوده در حالی که فکر می کرده اند این کار برای رضای خداست.

توجه داریم که اعمال پیروان باور طاهره، ممکن است اعمال شخصی به نظر بیاید و ربطی به باورشان نداشته باشد. اما در مدرک آخر و در اتهام دوازدهم ایشان اشاره می کنند که این افراد اعمال خود را برای رضای خدای بابیان انجام می داده اند. در این راستا رضای چنین خدایی با انجام دستورات باور طاهره به نتیجه می رسد که باورمندان بابی همگی در این کار سربلند بوده اند. همواره به فساد و فتنه و جدال و نزاع و گردن زندن و قتل انسان های بی گناه و دزدی اموال مردم مشغول بوده اند. به طوری که خود جناب بهاءالله نیز که به مدت تقریبا سی سال معترف است که این احکام را قبول داشته است و ظهور خود را نسخ کننده چنین دستوراتی نمی داند ( رجوع کنید به اقتدارات ص ۱۰۳ ) با کتاب اقدس که در سال ۱۸۷۳ عرضه شد، این احکام را نسخ می کند.

۱۳- جناب بهاءالله در مائده آسمانی: ج۷ ص ۱۳۸باور طاهره را به ایجاد خون ریزی و سفک دماء متهم می کند. به طوری که دنباله رو های چنین دستوراتی، غارت و خون ریزی را از اعمال حسنه می دانسته اند. و جناب بهاءالله آنها را سرکوب کرده و باور طاهره را تخطئه می کند.

جالب است که بهائیان به دنباله روی از بیت العدل پرش بلندی از این اتهامات جناب بهاءالله انجام داده، بدون توجه به چنین نگرشی نسبت به باور طاهره از طرف پیشوا و بنیان گذار بهائیت به تبلیغ باوری خون ریز و فساد کننده پرداخته اند. باوری که همواره به قتل و غارت دستور داده، انسان و انسانیت را به انحطاط کشانده اند. به نظر می رسد وقت آن رسیده که بهائیان در متون باور خود دقت بیشتری کنند و به تفکر بپردازند و از پیروی کور کورانه از رهبران فعلی خود دست کشیده، دستورات پیشوای خود را بیشتر مورد دقت قرار بدهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا