مدیریت گروهی _ ثبت نام در تيم پيروزي

 

نویسنده: حسن روح‌پرور

Image result for ‫کار گروهی‬‎

خبر! خبر! قابل توجه همه علاقمندان ثبت نام در تيم پيروزي؛ اگر مي‌خواهيد اسم شما در فهرست يازده نفرة اين تيم ثبت شود چند دقيقه از وقت‌تان را به ما بدهيد تا شما را با راه‌هاي عضويت در اين تيم آشنا كنيم. البته مقابل اين تيم پيروزي، تيم استقلال و سپاهان و… نيستند. اين تيم، تيم پيروزي و موفقيت است؛ بنابراين زود موضع نگيريد و حتي اگر استقلالي يا طرفدار هر تيم ديگري هستيد، باز فرصت خواندن اين مطلب را از خود نگيريد. اين يازده نكته مربوط به كساني است كه مي‌خواهند با مجموعه‌اي از دوستان خود يك كار گروهي موفق را شروع كنند.

 

 1. خوب گرم كنيد!

با دو تكنيك مؤثر هميشه رابطه بين خود و ديگر افراد اين تيم را گرم نگه‌ داريد: محبت و احترام. فضاي همكاري با دوستان وقتي با احترام و صميميت ضرب شود، به شما و دوستانتان در انجام بهتر وظايف كمك خواهد كرد و لحظه‌هايي آرام و لذت‌بخش را در محيط دوستانه‌ شما ايجاد مي‌كند. اين اصل را هميشه به ياد داشته باشيد كه احترام، احترام مي‌‌آورد و محبت، محبت.

 

 1. روي پنجه‌هايتان بلند شويد!

براي آنكه حسابي براي مسابقه همكاري آماده شويد قبل از شروع كار، روي پنجة توانمندي‌‌هاي خود بلند شويد تا كمي قد بكشيد و كارتان بهتر ديده شود. اشتباه نكيند؛ منظور ما ريا كردن و خود را به رخ ديگران كشيدن نيست؛ بلكه منظور توجه به استعداد‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هايي است كه بيان آنها سبب مي‌شود تا ديگران بهتر شما و توانمندي‌هايتان را بشناسند؛ البته در ادامه نياز است با انجام كار خوب و قوي توانمندي‌هاي خود را به اثبات برسانيد. اگر هنوز توانمندي‌اي را در خود شناسايي نكرده‌ايد دست به كار شويد و با شناسايي و تبديل آن به مهارت اقدام كنيد.

 

 1. تر و فرز باشيد!

از آن دسته افرادي نباشيد كه معمولاًدقيقة نود مي‌آيند و با گردني كجازساير اعضاي گروه تقاضاي وقت اضافه براي انجام كارهايشان مي‌كنند. تكرار اين كار، دوستان و هم‌گروهي‌ها را نسبت به توانايي‌هاي شما بدبینمي‌كند و پيامد‌هايخطرناكيمثل بيرون گذاشتن از تركيب اصلي و يا حتي تركيب هجده نفره تيم در انتظار شماست؛ با استفاده از مهارت حل مسئله و مديريت زمان، خود را براي تر و فرز شدن آماده كنيد.

 

 1. هميشه در خدمت تيم نباشيد!

در كارهاي گروهي همکار خوبي براي دوستان خودباشید؛با اين حال هیچ‌گاهاجازهندهیددیگرانازشماسوءاستفادهکنند. به بيان ديگر هم وظايف خود را درست و دقيق انجام دهيد و هم اجازهندهیدكهدوستان محترم، تمامکارهايخود رابرسرشمابریزند، وگرنه از طرفي هم وقت كافي براي انجام وظايف اصلي خودتان نخواهيد داشت و هم در صورت انجام ندادن كار دوستان بدهكار آنان خواهيد بود.

 

 1. زنگ تفريح تيم نباشيد!

شوخ‌طبعي يكي از صفات مؤمن است. بدنیستكمي شوخ‌طبع باشيد؛امادو نكته در شوخ‌طبعي مهم است: اول اينكه هر نوع شوخي‌اي ممنوع!گاهي شوخي به‌جاي اين كه فاصله‌ها را كم كند با ناراحت كردن طرف مقابل فاصله‌ها را زياد مي‌كند؛ دوم آنكه مبادابه‌عنواندلقکشناخته شويد!چونبعد از مدتي ممكن است ديگر كسي شماراجدینگیردوكم‌كماحترام و ارزشخودراازدستبدهيد.بنابراين در شوخ‌طبعي هم حريم ديگران را حفظ كنيد و هم حريم خود را.

 

 1. در رخت‌كن دعوا نكنيد!

اختلاف سليقه در همه جا هست. هيچ دو نفري را نخواهيد يافت كه صددرصد افكار، انتظارات و سليقه‌هاي آنها مثل هم باشد. هرگز اجازه ندهيد اختلاف سليقه‌ شما با دوستان تبديل به چالش و مشكلي در همكاري شود و آرامش فردي و گروهي شما را در مراحل با هم بودن و با هم كار كردن به هم بزند.اگر خيلي بخواهيد روي به كرسي نشاندن سليقه‌هاي خود پافشاري كنيد شايد سرانجام موفق شويد اما اين رفتار سبب خواهد شد تا دوستان از بودن با شما احساس ناراحتي كنند و جايگاه معنوي خود را در گروه از دست بدهيد.

 

 1. با خشونت بازي نكنيد!

گاهي در كارهاي گروهي يك يا چند فرد آن‌گونه كه بايد وظيفه خود را انجام نمي‌دهند. اين اهمال‌كاري ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم رویبازدهکاریشماتأثير منفي بگذارد؛طبیعیاستکهدر اين حالت شما ناراحت،رنجیدهوعصبانیشوید؛امافراموش نكنيد كه نحوةبرخوردشمابااين قضیه،میزانشخصيت شمارا برایسایرینروشنمی‌کند. اگرانسانکم‌طاقتیهستیدبایدمراقبباشیدکهدرزمانعصبانیتحرکتناشایستیازشماسرنزند. بامديريتاحساس‌هامنزلتخودرابالاببرید. از سويي در فضايي دوستانه به مديريت رهبر گروه، به بررسي دوستانة مشكل آن افراد در انجام ندادن وظيفه‌شان بپردازيد و مشكل را از ديد آنان آسيب‌شناسي كنيد.

 

 1. كارت زرد بدهيد!

آري، شما داور نيستيد و كارت زرد و قرمز دادن وظيفه شما و در حوزه اختيارات شما نيست. اما اگرهموارهازطریقیکیازدوستان خود تحقیرمی‌شویدو توانمندي شما به باد تمسخر گرفته مي‌شود، خيلي محترمانهو قاطع به او اعتراضکنید و بخواهيد تا روش خود را در برخورد با شما تغيير دهد. اگر فايده‌اي نداشتموارد پيش‌آمده را با مدارك كافي به اطلاع مدير گروه بگذاريد و در صورت ادامه بي‌احترامي، گروه را تهديد به ترك كنيد. اين رفتار شايد اول كمي سرد و بي‌گذشت به نظر برسد، اما در ادامه به اطرافيان مي‌فهماند كه حفظ احترام و حريم ديگران مهم است و شما، هم حاضر نيستيد به ديگران بي‌حرمتي كنيد و هم اجازه نمي‌دهيد كه كسي احترام شما را خدشه‌دار كند.

 

 1. پست خود را مشخص كنيد!

ابتکارونوآوریرمز موفقيت است. داشته‌هاي علمي خود را در مورد وظيفه‌اي كه به عهده شما گذاشته شده است، به روز كنيد و با تقويت آن به دنبال ابداع راه‌هايي براي خلاقيت باشيد. اين كار نه تنها شما را در پست خود تثبيت مي‌كند بلكه زمينة‌ رشد شما را مهيا مي‌سازد. براي رسيدن به اين هدف از مشاوره افراد توانمند در اين زمينه و همچنين از وسايلي مانند اينترنت براي گرفتن اطلاعاتي جهت انجام موفق‌تر كار خود استفاده كنيد.

 

 1. به قانون احترام بگذاريد!

هرگز به درخواستیککارغیرقانونیپاسخ مثبت ندهيد تا از پس‌لرزه‌هاي آن در امان باشيد.هميشه ماه پشت ابر نمي‌ماند و دير يا زود ديگران ممكن است از اين كار خلاف شما باخبر شوند و آنگاه شما مي‌مانيد و چشم‌غره‌هاي دوستان و مدير گروه كه شما را نشانه گرفته است و ممكن است عواقب ناخوشايند روحي و گروهي در انتظارتان باشد.

 

 1. مربي‌گري نكنيد!

با عرض معذرت! در كارهايي كه به شما مربوط نمي‌شود نظر ندهيد. گاهي ما فكر مي‌كنيم در مورد هرچه در گروه‌ مي‌گذرد، حتي اگر به ما مربوط نمي‌شود و چه‌بسا در موردش تخصص درست و حسابي‌اي نداريم، بايد اظهارنظر كنيم. اين‌گونه نظر دادن‌ها ممكن استبه صورت حرف زدن پشت سر دوستان صورت بگيرد. در اين مواقع شما هم در خطر غيبت‌ كردن قرار داريد و هم به ايجاد فضايي غيردوستانه در محيط جمعي دامن مي‌زنيد.

 

اميد آنكه با رعايت يازده مورد بالا، يكي از يازده‌ نفر تيم پيروزي باشيد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا