پیشنهاد هفته

نظری به نظام اقتصادی در اسلام

يكى از اصول اوليۀ اقتصاد سالم، حيات و قابليت رشد و نمو ثروت است. همان‌طورى كه از شرائط اوليۀ يك اجتماع سالم، اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم يعنى اقتصاد قائم به ذات و بى‌عيب و غيرقائم به غير. جامعه بايد بنيۀ اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به كم‌خونى اقتصادى نباشد وگرنه مانند يك مريض كم‌خون و يا مريضى كه دستگاه قلب و جهاز دمويه‌اش خراب است، هميشه مريض خواهد بود. گمان نمى‌رود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى، منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام، هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم، غيرقابل تأمين است. اسلام مى‌خواهد كه غيرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد، نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد. و إلا نيازمندى، ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد.»

متن بالا، بخشی از کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام»، یکی از آثار قلمی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است که‌ پس از شهادت ایشان، به چاپ رسید. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و هشت بخش‌ است. مقدمه از دو قسمت تشکیل شده است؛ مقاله‌ای تحت عنوان «نظری به‌ اقتصاد اسلامی» و بخشی دربارۀ «اقتصاد سالم». در واقع بخش اول این کتاب، در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است. در بخش‌ دوم نیز، دربارۀ «مالکیت از نظر فلسفی» سخن رفته است. بخش‌های سوم و چهارم را بحث دربارۀ «ارزش» و «ارزش اضافی» تشکیل می‌دهد. در بخش پنجم‌، «سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بخش ششم را «رساله‌های اقتصادی» که مشتمل بر سه رساله‌ است، تشکیل می‌دهد: «مالکیت زمین از نظر اسلام (انفال)»، «مسئلۀ ارث» و «سوسیالیسم». بخش هفتم نیز نوشته‌هایی پیرامون «اسلام و اقتصاد» است. یادداشت‌ «نظری به نظام اقتصادی اسلام» که خلاصه و کلاسۀ فشرده‌ای از مطالب‌ کتاب است، بخش هشتم و پایانی کتاب را تشکیل می‌دهد که امید است با مطالعۀ این کتاب، بتوانید به تعریف جامعی از نظام اقتصادی در دین اسلام دست یابید.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا