یادداشت روزیادداشت روز اجتماعییادداشت روز تربیتی

كجابوده­ايم؟ كجاهستيم؟ و چه مقصدي درپيش است؟

مصطفي قمبري مربی اتحادیه انجمن ­های اسلامی دانش ­آموزان شهرستان فاروج
و رتبه اول جشنواره مدرسه انقلاب در بخش شهرستان ­ها                                   

اساس برپايي نمايشگاه مدرسه انقلاب ارائه محتواي سازنده ، مفيد و اثرگذار بوده كه شيوه­نامه نمايشگاه مدرسه انقلاب به خوبي و درستي تمام زواياي آن را در نظر داشته­است. با پرپايي نمايشگاه مدرسه انقلاب، در نظر داشتيم مسير پرفراز و نشيب انقلاب اسلامي را با طرح سؤال: « كجابوده­ايم؟ كجاهستيم؟ و چه مقصدي درپيش است؟» براي مخاطبان خود به تصوير بكشيم. بنابراين لازم بود كه سير تدريجي اين مسير بطور منظم و بارعايت همان مسير طي شده عملي ، به تصويركشيده شود. يعني در سه بخش «ديروزما، امروزما، فرداي­ما» كه مسلما هر بخش به­طور جداگانه دنيايي از اتفاقات و مسائل گوناگون را در خود جاي داده است، لكن در  فضاي محدود نمايشگاه مدرسه مي­بايست يك تاريخ چندين ساله با وقايع گوناگون را در يك قاب هنري كوچك و اثرگذار به نمايش گذاشت. لذا سعي كرديم تا در هربخش با ارائه آثار ديداري، ابتدا ذهن مخاطب به سمت اصل موضوع سوق داده شده و پس از طرح سؤال ذهني براي مخاطبان، راويان غرفه‌ها به توضيحات تكميلي بپردازند. تاكيد ما براين بود كه براي نمايش درست اين مسير پرفراز و نشيب و امكان مقايسه و ملموس بودن پيشرفت­ها ، بايد از هرگونه انقطاع و بهم ريختگي در ارائه محتوا پرهيز کرد. بگونه­اي كه مخاطب نمايشگاه از لحظه ورود تا پايان ، قدم به قدم خود را در حال تماشاي يك فيلم مستند و به هم پيوسته در جريان شكل گيري نهضت تا پيروزي انقلاب و رويش­هاي آن و چشم انداز آينده ايران اسلامي تصور كند. در ادامه، مخاطب باید ناخودآگاه اين سير صعودي پيشرفت و البته سخت و دشوار طي شده را از ابتدا تا به امروز ، در خود و جريان انقلاب اسلامي لمس و احساس كند. البته با طرح سوالات ذهني، انگيزه تحقيق و مطالعات بعدي در مخاطب شكل بگيرد. بنابراين تلاش كرديم تا هيچ يك از بخش­هاي مهم و اثرگذار از شروع نهضت تا به امروز از قلم نيفتد و مهم­تر از همه ترتيب و انسجام آن­ها حفظ گردد. تجربه مفيد در اين راه اين بود : « پرداختن به كليات موضوع در هر بخش اما در عين حال، اشاره  و تاكيد بر جزئيات اثرگذار و حساس با در نظرگرفتن شرايط سني غالب مخاطبان و  روحيه نوجواني در دانش آموزان بعنوان مخاطبان اصلي نمايشگاه».

«جمع رفاقتي مؤمنانه»، اين تمام چيزي بود كه براي شكل­گيري يك تيم موفق به آن احتياج داشتيم. در مرحله بعد ، توجيه دقيق دانش­آموزان و شفافيت اهداف و ايجاد انگيزه و از طرفي تحريك حس كنجكاوي و پرسشگري ضروري بنظر مي­رسيد. لذا با تشكيل جلسات توجيهي (درقالب همان جمع رفاقتي مؤمنانه) و تشويق به انجام كارهاي تحقيقي در بخش­هاي مختلف بصورت جداگانه و تيم­هاي مجزا، به نوعي احساس رقابت سالم بين گروه‌ها شكل گرفت و در مجموع در قالب يك تيم همفكر و فعال ، تعامل و همكاري خوبي بين دانش­آموزان ، كادر مدرسه و اتحاديه ايجاد شد.

در مرحله اول دعوت از دانش آموزان براي حضور در جلسات قرارگاهي اتحاديه براي ارائه برنامه‌ها و توجيهات ابتدايي انجام شد و پس از آن با تقسيم مسئوليت­ها ، كليه دانش­آموزان مدرسه به همكاري براي برپايي نمايشگاه در مدرسه دعوت شدند و تمام پيگيري­ها ، برنامه­ريزي­ها و كارهاي اجرايي به مدرسه منتقل شد. در واقع مدرسه، قرارگاه فكري و عملياتي برپايي نمايشگاه شد. البته در اين جهت تعامل و توجيه به موقع و مناسب براي همكاري مدير و كادر محترم مدرسه بسيار ضروري و اثرگذار بود.

اصولا انجام چنين پرو‍ژه فكري و عملياتي با اين سير محتوايي گسترده بدون مراجعه به منابع مطالعاتي معتبر امكان پذير نبود و نيست. البته از آنجايي كه در حال حاضر، وضعيت مطالعاتي از منابع مكتوب ، تا حدود زيادي به فضاي مجازي و منابع ديجيتال تغيير يافته، اين موضوع محاسن و معايبي هم به همراه داشته است. از طرفي منابع از لحاظ كمي بيشتر و با سهولت در دسترس قرار مي­گيرد و از طرفي تمامي اين منابع نياز به دقت نظر و بررسي از حيث اصالت و صحت و اعتبار دارد كه اين موضوع بشدت مورد توجه و تاكيد بود و بحمدالله نتايج خوبي به همراه داشت.

شايد بيراه نباشد اگر بگوييم مربي، ستون اصلي بناي نمايشگاه است و در واقع “مربي متعهد و كاربلد” محور اصلي تمام فعاليت­هاي فرهنگي است. واضح است كه تمام اين اقدامات و برنامه‌ها براي به ميدان كشيدن دانش­آموزان و انگيزه بخشي به آنان و فرصت دادن براي ظهور و بروز استعدادهاي مختلف در ابعاد گوناگون صورت مي­گيرد. ايجاد و تقويت روحيه انقلابي، بصير، مطالبه­گر و تاثيرگذار در دانش آموزان از اهداف غايي برنامه‌هايي همچون نمايشگاه مدرسه انقلاب است. در اين جهت مربي نقش مؤثر و اصلي در ايجاد اين روحيه و انگيزه و سپس راهنمايي، حمايت و تسهيل فعاليت دانش­آموزان و تشويق آنان به ادامه راه را به عهده داشته و مي تواند با تدبير و هوشياري ، تكيه گاه امن و پشتيبان فكري و انگيزشي دانش­آموزان باشد.

                                                    

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا