الگوی تعالی دختران چندرسانه ای

مزه شیرین مادر

مقام معظم رهبری:
جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.
۹۲/۰۲/۱۹

دکمه بازگشت به بالا