مهم ترین پناهگاه دادخواهان در تاریخ معاصر

نشریه: حوزه

موضوع مقاله: مهم ترین پناهگاه دادخواهان در تاریخ معاصر

نویسنده: سید عباس صادقی فدکی

§        اهتمام علماء دین به رسالت پیامبر گونه خود در دفع نابسامانی های جامعه

§        تاریخ شاهد حضور پر رنگ علما در تظلم خواهی در برابر ستمگران داخلی و خارجی

§        راهکارهای علما در این مهم عبارتند از : اندرز، اصلاح ذات البین، محکمه شرعی، مبارزه با اشرار ، مبارزه با خوانین، مبارزه با کارگذاران جائر

 

§        انقلاب مشروطه پاسخ به تظلم طلبی مردم به روحانیت در مقابل ظلم و ستم کارگزاران جائر قاجار

Ÿ       سؤالات:          

§        ایران در دو سده اخیر،‌ با چه نوع حکومت و مشکلاتی در گیر و دار بود؟

§        علما و حوزه ها که از جایگاه و نفوذ معنوی در میان مردم برخوردار بوده اند، در آن دوران پر ادبار، چه راه کارهایی را در پیش گرفتند؟

 

Ÿ       ایران در چهار راه حوادث: زمامداران خودسر و خون آشام، غارت بیگانگان و هرج و مرج طلبان ، سلطه خوانین و اربابان و قحطی

§        پناهگاه مردم = علما بعنوان مردمی ترین نهاد

 

Ÿ       راه کار علما در آن زمان:              

§        اندرز و موعظه            

w       اندرز زمامداران از ستم به خلق در مساجد و مجالس(نامه ملاصادق قمی به ناصرالدین شاه)

w       تبیین ارزش های متعالی حلال و حرام الهی برای مردم

w       دعوت به همدلی و وحدت مردم در جریان قحطی

w        آگاه سازی مردم از فتنه دولتمردان و دشمنان خارجی

w       هوشیاری از رخنه خناسان در بدنه اقتصادی کشور

w        تلاش برای تامین امنیت و رفاه مردم( ایت الله پسندیده)

w       دعوت بازرگانان و پیشه وران برای یاری رساندن به گرسنگان(شیخ عبدالکریم حائری در جمع بازاریان)

§        اصلاح ذات البین             

w       فتنه ها، آشوب ها و درگیری های پدید آمده میان طوایف شیعه

w       رفع شکاف هایی بین دولت و مردم

w       رفع اختلاف مردم از قبیل اختلاف زن و شوهر، سازش میان ورثه ، خرید و فروش، حدود و… (ایت الله خوئینی ها و ایت الله کوهستانی)

w       رفع اختلاف میان دولت های اسلامی مانند ایران و عثمانی (خاندان کاشف الغطا و شیخ جعفر کبیر)

w       جلوگیری از تفرقه میان مذاهب اسلامی(شیخ موسی کاشف الغطا۱۲۴۴ه ق- میرزای شیرازی ۱۳۱۲ه ق سید حسن خزائری ۱۳۴۶ه ق)

§        محکمه های شرعی        

w       انجام قضات توسط پارساترین و داناترین عالمان، مجتهدان و استادان حوزه

w       رسیدگی به دعاوی مردم در مدارس ، مساجد و بیوت علما به جای مراتجعه به محاکم دولتی

w       بهره مندی از تجارب قضاوت ها در مراکز غیر رسمی برای دادگاه های نوین(سیدبحرالعلوم۱۳۲۶ ه ق شیخ باقر حیدر ۱۳۳۳ه ق)

w       کارکرد: رفع نزاع میان مردم، انجام و ثبت ازدواج و طلاق، ثبت اسناد ملکی، سامان دادن به اوقاف، توبه دادن بدکاران، جلوگیری از باده گساری و قماربازی، کاهش هزینه ها برای دولت، اعتماد عمومی به روحانیت، اجرای  حدود و قصاص، امانت داری اموال مردم، تقسیم ارث، اعلان هلال ماه، رسیدگی به امور ایتام

§         پناه دادن به تظلم طلبان در برابر تجاوزات اشرار : ناامنی از گرفتاری های مردم ایران در سده اخیر توسط طوایف و گروه های مختلف

w       ایستادگی علما برای ایجاد امنیت در مقابل اشرار تا مرز اسارت و شهادت

w       ایجادآرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی در شهرها و روستاها و میان عشایر

w       حمایت از نوامیس و اموال مردم در مقابل غارتگران و متجاوزان

w       مبارزه با غارتگران و راهزنان به پشتوانه مردم و ایجاد امنیت راه ها

§        رویارویی با خوانین افزون طلب:                 

w       پناهندگی مردم بر علما در تظلم خواهی از خوانین

w       جلوگیری از احتکار ارزاق مردم توسط اربابان سودجو

w       مبارزه با افزون طلبی و ستمکاری و حق کشی خوانین

w       شهادت علما من جمله سید مصطفی موسوی، پدر امام خمینی در مبارزه با افزو طلبیهای خوانین

§        پناه دادن به تظلم خواهان در برابر دولتهای جائر:                   

w       رویارویی با هرج و مرج داخلی ( نهضت جنگل)

w         پناهندگی مردم بی پناه، در سراسر دوره قاجار و پهلوی از ستم حاکمان به عالمان دین و سادات و علویان پناه (بیت و حسینیه میرزا جواد تبریزیحسینیه شیخ جعفر شوشتری)

w       استفاده از  نفوذ دینی و مردمی خود برای دفع ستم از مردم (میرزای شیرای و ملا علی کنی)

w       خیزش عمومی علیه ستم و بی عدالتی قاجاریان (بیرون کردن والی قزوین توسط مردم و به رهبری سید محمد قزوینی)

w       مبارزه با بی قانونی ها و هرج و مرج داخلی، ظلم حکام، تحقیر شخصیت مردم، مالیاتهای غیر متعارف

§        حمایت علما از تظلم طلبان در جهان اسلام:                       

w       جانبداری از آوارگان و ستمدیدگان لبنان و فلسطین

w       ارسال نامه میرزای شیرازی به ملکه ویکتوریا انگلستان و  ناصر الدین شاه و مواخذه ایشان در قتل عام و هتک حرمت زنان و مردان هرات

 

Ÿ        نتایج:

§        اهتمام علماء دین به رسالت پیامبر گونه خود در دفع نابسامانی های جامعه

§        تاریخ شاهد حضور پر رنگ علما در تظلم خواهی در برابر ستمگران داخلی و خارجی

§        راهکارهای علما در این مهم عبارتند از : اندرز، اصلاح ذات البین، محکمه شرعی، مبارزه با اشرار ، مبارزه با خوانین، مبارزه با کارگذاران جائر

§        انقلاب مشروطه پاسخ به تظلم طلبی مردم به روحانیت در مقابل ظلم و ستم کارگزاران جائر قاجار

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا