معماهای تفاوت‌ها و فرق‌ها

معماهای تفاوتها و فرقها

 

۱ ـ فرق آهو و عینک چیست؟                                           آهو را اول می‌بینند و بعداً می‌زنند ولی عینک را اول می‌زنند و بعداً می‌بینند.

۲ ـ فرق عکس و فیلم چیست؟                                                                                                                                      نقطه.

۳ ـ فرق میوه و سیگار چیست؟                                        میوه را اول می‌کشند و بعداً می‌خرند ولی سیگار را اول می‌خرند بعداً می‌کشند.

۴ ـ فرق معلم و آموزگار چیست؟                                                                                                                      نقطه.

۵ ـ فرق آدم و هواپیما چیست؟                              هواپیما اول راه می‌رود و بعداً بلند می‌شود ولی آدم اول بلند می‌شود و بعداً راه می‌رود.

۶ ـ فرق مداد و خودکار چیست؟                                                                                                                       نقطه.

۷ ـ فرق تلوزیون و روزنامه چیست؟                                                           با روزنامه می‌شود شیشه پاک کرد با تلوزیون نمی‌شود.

۸ ـ فرق رعد و برق چیست؟                                                                                                                           نقطه.

۹ ـ فرق ابر و مه چیست؟                                                                                                          با ابر می‌شود ظرف شست ولی با مه نمی‌شود.

۱۰ ـ فرق آدم و انسان چیست؟                                                                                                                                      نقطه.

۱۱ ـ فرق باغبان و دروازه‌بان چیست؟                                                       باغبان عاشق گل است ولی دروازه‌بان از گل بدش می‌آید.

۱۲ ـ فرق بخشدار و دهدار چیست؟                                                                                                                   نقطه.

۱۳ ـ فرق زنگ در خانه با آهن چیست؟                                                           زنگ در خانه صدا دارد ولی آهن بی‌صدا زنگ می‌زند.

۱۴ ـ فرق عالم و جهان چیست؟                                                                                                                                 نقطه.

۱۵ ـ فرق قلم با رادیو چیست؟                                  قلم می‌تواند بنویسد ولی نمی‌تواند بخواند ولی رادیو می‌خواند و نمی‌تواند بنویسد.

۵ ـ شخصی در ساندویجی گفت: آقا یک ساندویج بدون کاهو می‌خواهم. یکی گفت آقا شما خلبان هستید؟ چطوری فهمید؟                                                   چون لباس خلبانی پوشیده بود.

۶ ـ‌ پادشاهی قصد کشتن وزیر را کرد، خروسی به وزیر داد گفت هر طور این خروس را بکشی من هم همانطور تو را می‌کشم، وزیر خروس را طوری کشت که پادشاه نتوانست وزیر را آنطوری بکشد، خروس را چطوری کشت؟

سر خروس را در دهانش گذاشت تا خروس خفه شد.

۷ ـ‌ بالای مسجدی نوشته بودند. هر که دور است از این در، بخدا نزدیک‌تر است، چطور می‌شود؟

هر که دور است، از این در بخدا نزدیک‌تر است.

۸ ـ شخصی که لال است چطوری تقاضای ناخن گیر می‌کند؟                                                                                 با اشاره.

۹ ـ حال شخص کور چگونه تقاضای قاشق می‌کند؟                                                       با زبان می‌گوید من قاشق می‌خواهم.

۱۰ ـ در بشقاب یکی ولی در قاشق دو تاست؟                                                                                                       قاف.

۱۱ ـ‌ در قم دو تا و در مشهد چهارتاست؟                                                                                                            حرف.

۱۲ ـ‌ هر چه در آن آب بریزیم پر نمی‌شود؟                                                                                                       آبکش.

۱۳ ـ اگر در آتش بیندازی نمی‌سوزد؟                                                                                                                سایه.

۱۴ ـ مال خودت است ولی همیشه دیگران استفاده می‌کنند؟                                                                             اسم خودت.

۱۵ ـ معمولاً همه برای آن خم می‌شوند؟                                                                                                           کفش.

۱۶ ـ‌ میوه‌ای که دو حرف اولش یک عدد و اگر آن میوه را عکس کنیم و یک ت اضافه کنیم عدد دیگری می‌شود؟                                                                                                                                                                        سی ـ سیب ـ‌ بیست.

۱۷ ـ گنبدی هستم در اول سبز رنگ                        در میان دارم حصاری همچو سنگ

داخل این سنگ چیزی خوردنی است                      فکر کن یابی که نام بنده چیست؟                                                  گردو.

۱۸ ـ همه را می‌پوشاند و زینت می‌دهد ولی خودش عریان است؟                                                                سوزن.

۱۹ ـ آن چیست که همه چیز در آن است؟                                                                                                          الفبا.

۲۰ ـ وسط آتش است ولی اصلاً نمی‌سوزد؟                                                                                                         ت.

۲۱ ـ نام من باشد پسر، اما چو برعکسم کنند              ابتدا خردم کنند، سیخم کشند آتش زنند؟                       بابک ـ کباب.

۲۲ ـ جزیرة ایرانی که بر عکس آن را دانش‌آموزان می‌نویسند؟                                                                        قشم ـ مشق.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا