معما‌های مختلف

معما‌های احکام و نماز

۱ ـ کدام نماز واجب، حمد و سوره ندارد؟                                                                                                         میّت.

۲ ـ کدام نماز واجب قضا ندارد‍؟                                                                                                         آیات برای زلزله.

۳ ـ دعوتنامه نمازهای یومیّه چیست؟                                                                                                                  اذان.

۴ ـ نمازهای یومیّه چند بسم الله دارند؟                                                                                                                  ۲۰

۵ ـ نمازهای یومیّه چند تشهد دارند؟                                                                                                                      ۹

۶ ـ نمازهای یومیّه چند سلام دارند؟                                                                                                                        ۵

۹ ـ‌ آن چیست که هم آشپزخانه دارد و هم بخاری؟                                                                                               رنده.

۱۰ ـ آن چیست که هم روزنامه‌ها دارد و هم خیابانها؟                                                                                             جدول.

۱۱ ـ آن چیست که هم تلوزیون دارد و هم رادیو؟                                                                                                   صدا.

۱۲ ـ آن چیست که هم نام گل است و هم در دهان است؟                                                                                        مینا.

۱۳ ـ آن چیست که هم داروخانه دارد و هم آشپزخانه؟                                                                                         کپسول.

۱۴ ـ آن چیست که هم دریا دارد و هم غذا؟                                                                                                        نمک.

۱۵ ـ آن چیست که هم کوه دارد و هم بعضی لباسها؟                                                                                           دامن.

۱۶ ـ آن چیست که هم زمین دارد و هم آسمان؟                                                           مشتری ـ‌ البته در آسمان فقط یکی است.

۱۷ ـ آن چیست که هم تاجیکستان دارد و هم ایام هفته؟                                                                                       دوشنبه.

۱۸ ـ آن چیست که هم سیاست دارد و هم قالی؟                                                                                     نشستن و بافتن.

۱۹ ـ آن چیست که هم خدا دارد و هم شیطان؟                                                                                                      اسم.

۲۰ ـ آن چیست که هم پل دارد و هم سد؟                                                                                                دو حرفی بودن.

۲۱ ـ آن چیست که هم نام میوه‌ای است و هم نام شهری است؟                                                                          انار در کرمان.

۲۲ ـ آن چیست که هم آدم آن را می‌خورد و هم آن آدم را می‌خورد؟                                                                              شیر.

۲۳ ـ آن چیست که هم می‌پوشند و هم سوارش می‌شوند؟                                                                                        کفش.

۲۴ ـ آن چیست که هم می‌خورندش و هم می‌زنندش؟                                                                                   ماست ـ کتک.

۲۵ ـ آن چیست که هم آمپول دارد و هم بیمار؟                                                                                                        درد.

۲۶ ـ آن چیست که هم آمپول دارد و هم بانک؟                                                                                                       پول.

۲۷ ـ آن چیست که هم در شطرنج هست و هم در بین جزیره‌ها؟                                                                                کیش.

۲۸ ـ آن چیست که هم آشپزخانه و هم در اتومبیل؟                                                                                                   گاز.

۲۹ ـ آن چیست که هم آهن دارد و هم کاغذ؟                                                                                                        ورق.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا